15FEB2021

M & M Caravane – säljer och servar husbilar och husvagnar

Fredagen den 12 februari besökte kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) företaget M & M Caravane i Bro, tillsammans med flera representanter för kommunen.

Fyra personer framför husbilar.

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) tillsammans med företagets platschef Mikael Asp samt näringslivschef Marcus Nybom och näringslivsutvecklare Nassin Nyholm.

Mikael Asp, platschef för M & M Caravane i Bro, berättade om företaget och visade upp verksamheten för kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M), politiska sekreteraren Marcus Sköld (M), näringslivschef Marcus Nybom samt näringslivsutvecklare Nassim Nyholm.

Kommunen genomför regelbundna företagsbesök. Syftet med besöken är att öka kunskapen och förståelse för företagens villkor och förutsättningar.

Önskar du ett företagsbesök?

Kontakta näringslivsutvecklare Nassim Nyholm på e-post nassim.nyholm@upplands-bro.se

Relaterade nyheter

  • 21 JUN 2022
    Näringslivsavdelningen på Upplands-Bro kommun besöker lantbruken i kommunen. Syftet är att öka kunskapen och förståelsen för gröna och areella näringar och samtidigt ge en ökad synlighet för lantbruksföretagen.
  • 20 JUN 2022
    Tillsammans med Stiftelsen Tryggare Sverige arbetar Upplands-Bro kommun med att kartlägga hur brottslighet och otrygghet påverkar det lokala näringslivet. En enkätundersökning genomförs bland företagare i kommunen den 3 juni till 3...
  • 31 MAJ 2022
    Företagen i Upplands-Bro tycker att företagsklimatet i kommunen är bra. Man backar marginellt på frågan om det sammanfattande omdömet. På den viktiga frågan om kommunens service och bemötande ger företagarna ett betydligt högre betyg...
Upp