5JAN2021

Kommunen förbereder take away-luncher för gymnasieelever

I slutet av höstterminen 2020 undervisades gymnasieeleverna på distans och detta kommer att fortsätta när vårterminen startar. Nu vill den politiska ledningen, liksom i våras, erbjuda kommunens gymnasieelever att hämta ut luncher från lokala restauranger, som kommunen bekostar.

Närbild på salladslådor.

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) fattade ett ordförandebeslut 9 december om att åter erbjuda gymnasieelever i Upplands-Bro take-awaylunch från lokala restauranger när vårterminen 2021 drar igång, under tiden som undervisningen sker på distans.

Kommunen förbereder därför nu så att detta kan starta så snart som möjligt.

Myndigheternas rekommendation om distansundervisning för landets gymnasieelever gäller till och med 24 januari 2021. Efter det fattas ett nytt beslut.

Så snart detaljerna är klara kommer information om upplägget kring luncherna för Upplands-Bros gymnasieelver att kommuniceras här på kommunens hemsida.

Relaterade nyheter

  • 12 APR 2021
    Besöksnäringen och restauranger har drabbats hårt ekonomiskt i spåren av pandemin. Kommunfullmäktige har därför beslutat att slopa de årliga avgifterna för alkoholtillsyn, både för 2020 och 2021.
  • 9 APR 2021
    I maj 2021 tillträder Katarina Barter som näringslivschef i Upplands-Bro kommun. Hon har lång erfarenhet av att driva egna företag, styrelsearbete och uppdrag i offentlig sektor. Hon kommer närmast från Solna stad där hon har haft...
  • 9 APR 2021
    Den 8 april samlades politiker, tjänstepersoner och lokala företag för en digital näringslivsträff. Dagen innehöll information om hur kommunen ska växa och utvecklas framöver, samt om arbetet med kommunens nya näringslivsstrategi.
Fråga oss
Upp