30DEC2020

Får jag skjuta fyrverkerier under nyår?

På nyårsafton får du som är minst 18 år skjuta fyrverkerier i Upplands-Bro kommun från klockan 15.00 fram till klockan 03.00 nästföljande dag.

Fyrverkerier på svartnatt himmel

Tänk på att raketer och smällare kan orsaka personskador, skrämma djur och människor och de skadar miljön- städa gärna upp efter dig!

På de flesta allmänna platser går det bra att fyra av, men inte på kyrkogårdar, idrottsplatser, lekplatser, badplatser och fritidsområden och perronger.

Raketer och smällare är inte heller tillåtna nära äldreboendena Norrgården, Solgården, Allégården och Hagtorp. Håll dig minst 100 meter därifrån.

Alla andra dagar krävs tillstånd från Polisen för uppskjutning av fyrverkerier. Det här bestäms i Upplands-Bro kommuns lokala ordningsföreskrifter som antogs av kommunfullmäktige i mars 2016.

Länkar

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Upplands-Bro kommun

Regler för raketer med styrpinne

Myndighet för samhällsskydd och beredskap (MSB) svarar på frågor om fyrverkerier

Relaterade nyheter

  • 5 OKT 2021
    Fett i avloppet orsakar problem. Fettet täpper till och orsakar stopp i avloppsledningar, problem i pumpstationer och leder till onödiga kostnader. Vi vill minska mängden fett i avloppet. Och du kan hjälpa oss.
  • 24 SEP 2021
    Under det senaste året har en rad insatser riktats mot Råby i Bro för att öppna upp och tillgängliggöra park- och naturområden. Det senaste tillskottet finns i skogen bakom Stjärnparken där nya samlingsplatser skapats för ett förbättrat...
  • 10 SEP 2021
      Upplands-Bro kommun har tillsammans med Järfälla kommun, samt Energikontoret Storsthlm, sökt och beviljats stöd för att ta fram klimatinvesteringskoncept för båda kommunerna. Upplands-Bro och Järfälla är hittills de enda svenska...
Upp