22DEC2020

Säkrare vattenleverans – ny vattenledning i full drift

Norrvattens huvudvattenledning mellan Upplands-Bro och Sigtuna är nu i full drift. Den sista delen i projektet, en tryckstegringsstation, är klar. Det innebär en säkrare vattenleverans till båda kommunerna.

Ett rör läggs i marken.

Vattenledningen togs i drift redan i slutet av 2019, och med den nya tryckstegringsstationen får den nu full funktionalitet. Bild från arbetet.

Den två mil långa huvudvattenledningen mellan Upplands-Bro och Sigtuna har byggts i etapper sedan 2015. Den säkerställer att de två kommunerna kan förses med vatten från två håll, vilket gör vattenleveransen mindre sårbar.

Vattenledningen togs i drift redan i slutet av 2019, och med den nya tryckstegringsstationen får den nu full funktionalitet. Tryckstegringsstationen har en kapacitet på cirka 285 liter vatten per sekund och den kan trycka vatten åt båda hållen, det vill säga både till Sigtuna och Upplands-Bro.

En av Norrvattens målsättningar är att alla kommuner företaget verkar i ska kunna förses med vatten från två håll, så att vattnet kan ledas via en alternativ ledning om det inträffar ett problem på den ordinarie ledningen.

– Den nya huvudvattenledningen är viktig för att säkra kapaciteten av vattenleverans till kommunen. Det är glädjande att den nu är igång med full drift enligt plan, säger Marcus Sköld (M), ordförande i Tekniska nämnden.

Sigtuna och Upplands-Bro fick sitt dricksvatten från Norrvatten även tidigare, men fram till slutet av 2019 var kommunerna ändpunkter på varsin huvudvattenledning, så kallade enkelmatningar.

– Vi har ett gott samarbete med Norrvatten. Kommunen växer och det är avgörande för utvecklingen att vi har stark och pålitlig infrastruktur, säger Jan Stefanson (KD), ordförande i samhällsbyggnadsutskottet.

Relaterade nyheter

Upp