17DEC2020

Upplands-Bro startar demokratiprojekt för barn och unga med partnerkommun i Kenya

Upplands-Bro kommun ska under tre år driva demokratiprojekt med fokus på barn- och ungdomsinflytande tillsammans med vår partnerkommun Muranga i Kenya. Projektet har beviljats medel av Sida-finasierade ICLD, Internationellt centrum för lokal demokrati.

Porträtt på två kvinnor och en man.

Ida Texell, kommundirektör, Mattias Peterson (C), ordförande i kultur- och fritidsnämnden och Hannah Rydstedt Nencioni, kultur- och fritidschef.

Upplands-Bro kommun och Muranga county i Kenya inledde ett kommunalt partnerskap redan 2019. Syftet är att främja demokrati och delaktighet på lokal nivå och genomförs med stöd från den Sida-finansierade organisationen ICLD.

Nu står det klart att Upplands-Bro är en av tre svenska kommuner som i år tilldelas 2,5 miljoner var för att under tre år samarbeta med varsin kommun i Kenya och bedriva projekt där barn och ungdomsinflytande ligger i fokus.

– Barn och ungas deltagande i processer som rör dem själva är en viktig del i kommunens demokratiarbete. Det handlar om att omsätta barnkonventionen i praktiken och om att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Barn är rättighetsbärare och det här samarbetsprojektet med vår partnerkommun ger oss en fantastisk möjlighet att lära av varandra, säger Ida Texell, kommundirektör och tidigare ledamot i delegationen för Agenda 2030.

Även om Upplands-Bro och Muranga county är olika på många sätt finns liknande utmaningar med lågt deltagande av ungdomar i lokalsamhället. Projektet kommer att arbeta med just detta, frågor som rör demokrati och ungdomars delaktighet, med fokus på kultur- och fritid.

– Att unga får möjlighet att ingå i sammanhang där de kan utveckla sina intressen och vara med och påverka sin omgivning bidrar till att skapa ett bättre lokalsamhälle för alla, säger Hannah Rydstedt Nencioni, kultur- och fritidschef.

I projektgruppen ingår flera ledamöter från kommunens ungdomsråd, som funnits i drygt ett år.

– Vi vill att kommunens unga ska vara aktörer i frågor som gäller dem. Det är mycket glädjande att det här projektet nu kan starta, det blir ytterligare ett steg på vägen i arbetet med våra beslutade hållbarhetsmål, säger Mattias Peterson (C), kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Fakta kommunala partnerskap

Målet med samarbetsformen Kommunala partnerskap är att främja demokrati och processer för delaktighet på lokal och regional nivå och en utveckling där den lokala demokratin institutionaliseras.

Det är kommuner, regioner och regionala kommunalförbund i Sverige som kan ansöka om kommunalt partnerskap med något av de utvalda samarbetsländerna. Samarbetsformen är helt finansierat med statliga medel.

Källa: ICLD, Internationellt centrum för lokal demokrati.

Relaterade nyheter

Upp