4DEC2020

Upplands-Bro startar framtidslabb för unga utan sysselsättning – finansieras av Europeiska socialfonden

Upplands-Bro har i samarbete med Järfälla beviljats medel från den Europeiska Socialfonden för att under två år driva ett Framtidslabb i varje kommun. Projektet riktar sig till ungdomar och unga vuxna i åldern 16-24 år som saknar sysselsättning, alltså varken studerar eller arbetar.

Bild på EU-flagga med text: Europeiska socialfonden, samt porträtt på en man  och en kvinna.

Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande och Lisa Edwards (C), ordförande i Gymnasie- och arbetslivsnämnden, ser fram emot att projektet Framtidslabbet nu ska genomföras.

Framtidslabbet kommer att ta emot deltagare som går under kommunernas aktivitetsansvar, från Arbetsförmedlingen, från Försäkringskassan, från kommunernas socialförvaltningar samt deltagare som inte finns registrerade någonstans.

Projektet kommer att erbjuda ungdomar med psykisk ohälsa att under 20 veckor delta i aktiviteter som vägledande och coachande samtal, hälsofrämjande insatser, prova-på-verkstad och diverse tematiska workshops. Aktiviteterna kommer att genomföras individuellt och i grupp.

Syftet med Framtidslabbet är att stärka individens självkännedom och kompetenser för att nå studier eller arbete för att i slutändan öka kapaciteten till egenförsörjning.

– Studier visar att unga mellan 16 och 24 år som inte studerar eller arbetar löper mycket större risk att hamna i utanförskap senare i livet så den här satsningen är mycket välkommen. Vi behöver hitta nya, moderna och relevanta sätt att nå målgruppen och bibehålla deras intresse och motivation. Det kommer Framtidslabbet att hjälpa oss med, säger Carl-Fredrik Wincent, tillförordnad avdelningschef för Centrum vuxenutbildning och arbetsmarknad.

Viktig målgrupp

Lisa Edwards (C) är ordförande i Gymnasie- och arbetslivsnämnden i Upplands-Bro.

– Alla unga i Upplands-Bro ska få stöd att utveckla sin egen fulla potential och Framtidslabbet ger kommunen en fantastisk möjlighet att nå och arbeta med den här målgruppen på ett nytt och fokuserat sätt, säger hon.

Kommunstyrelsens ordförande i Upplands-Bro, Fredrik Kjos (M), är också en av ledamöterna i Svenska ESF-rådet i Stockholmsregionen.

– Att arbeta och kunna försörja sig är en nyckel för att leva ett bra liv och unga är en strategiskt viktig målgrupp. Samverkan är viktigt och gör oss starkare, samarbetet med Järfälla kommun i det här projektet är ett bra exempel på det, säger Fredrik Kjos.

Relaterade nyheter

  • 15 OKT 2021
    Att använda digitala verktygen är en naturlig och självklar del av vardagen för de allra flesta barn idag. Digitala verktyg kan användas för att göra undervisning i förskolor och skolor mer tillgänglig för alla barn och stärka barnens...
  • 1 OKT 2021
    När höstterminen 2021 började startade också den nya verksamheten Upp-Starten för elever som nyligen kommit till Sverige. Syfte med verksamheten är att ge eleverna en så bra start som möjligt i den svenska skolan.
  • 23 SEP 2021
    Hur kan en utomhusyta som vuxna knappt ser förvandlas till att bli en plats att stanna till vid, leka vid och använda? Svaret är enkelt. Genom att se världen genom barnens ögon. Detta testas nu i Upplands-Bro.   
Upp