24NOV2020

Effektivare trygghetsarbete med kartläggning och samverkan

Alla som bor, verkar och vistas i Upplands-Bro ska känna sig trygga, det är ett politiskt beslutat mål och en av de högst prioriterade frågorna i kommunens arbete.
Våren 2020 inledde kommunen en ny form av samverkan med polisen och andra samhällsaktörer för att gemensamt spetsa trygghetsarbetet i Upplands-Bro.

Kommunhusets fasad.

Nyckeln för att nå resultat är samarbete och kommunen har alltid samverkat med polisen och andra samhällsaktörer.

I mars inleddes arbetet med metoden EST, som står för Effektiv Samordning för Trygghet. Här ingår representanter för olika delar av kommunen, polisen, väktare och bostadsbolag. Även en del föreningar deltar samt Bro utveckling platssamverkan, ett lokalt samarbete i centrala Bro.

För att kunna arbeta förebyggande samt agera snabbt när något som riskerar att skapa otrygghet inträffar, är det avgörande att ha rätt lägesbild.

Rätt verktyg

EST-gruppen använder det digitala verktyget Embrace där observationer som görs ute i kommunen läggs in. Det kan handla om oro kring folksamlingar eller belysning som inte fungerar. Alla aktörer bidrar och skapar på så sätt en detaljerad bild av saker som behöver åtgärdas.

– Vi märker redan att den här metoden gör skillnad. Vi har en ständigt uppdaterad lägesbild baserad på fakta och kan agera efter den. Vi har en gemensam chattgrupp för samverkansaktörerna som gör att vi snabbt kan besluta om insatser. Det gynnar våra invånare, säger Ida Texell, kommundirektör.

Detta har lett till flera insatser i form av extra ronder av väktare och ökad vuxenbemanning på platser där det har behövts just då. Till exempel i somras när ungdomar samlades i stora grupperingar där det förekom alkohol. Då kunde fältare, fritidspersonal och väktare snabbt sättas in på rätt platser.

Att det finns ett upparbetat samarbete med snabba kommunikationsvägar är också av stor betydelse vid allvarliga och tragiska händelser, som dödsskjutningen av en ung man i Tibble i helgen.

– Politiken anger tydligt vad som ska göras. EST är en konkret och handfast metod i arbetet för ett tryggt Upplands-Bro för alla, med tydliga processer som ger goda förutsättningar för ett effektivt samarbete mellan kommunen och våra partners, säger Fredrik Kjos (M), ordförande i kommunstyrelsen samt i trygghetsutskottet.

Relaterade nyheter

Upp