16NOV2020

Tibbleviken utvecklas som rekreationsområde

Nu har arbetet med att utveckla Tibbleviken som rekreationsområde påbörjats. Nyligen rensades det norra strandområdet på vass och nu anläggs grusade gångvägar för att förbättra tillgängligheten för allmänheten.

Grusgångar anläggs för bättre tillgänglighet

Arbetet med att anlägga grusade gångar har påbörjats vid Tibbleviken. Allt för att förbättra tillgängligheten.

Tibbleviken är en av Upplands-Bro kommuns pärlor för såväl biologisk mångfald som rekreation. Här finns höga naturvärden endast ett par minuters promenad till Kungsängens station och en knapp halvtimmes resa med pendeltåget till Stockholms Central.

Området har hittills varit svårtillgängligt på grund av blöta och leriga stigar, för få informationstavlor, avsaknad av sittplatser och bord för matsäck, samt minskad biologisk mångfald.

Utvecklingsplanen, som tagits fram av Ekologigruppen AB på uppdrag av Upplands-Bro kommun, har flera syften. Det handlar dels om att stärka landskapets vattenhållande förmåga och minska näringsbelastningen i Tibbleviken, men också att förbättra
förutsättningarna för fågelliv och rekreation för att skapa mervärden för kommuninvånare och besöksnäring.

Ökad biologisk mångfald

Förutom förbättrade gångvägar och rensning av vass kommer fler informationsskyltar att sättas upp samt sittplatser att anordnas i etapp ett av projektet. Kommunen har också sått in kungsängslilja, backsippa och backnejlika på flera gräsytor för att öka den biologiska mångfalden och naturupplevelsen.

– På sikt vill vi knyta i hop Kungsängens station med området kring Öråkers gård, bland annat genom att förbättra stigar och informationstavlor längs vägen, men samtal pågår med de privata markägarna om hur det skulle kunna gå till, säger Johan Björklind Möllegård, ekolog på Upplands-Bro kommun.

Projektet finansieras bland annat med medel från Länsstyrelsens bidrag LONA vilket står för Lokala Naturvårdssatsningen. Syftet med LONA är att stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang.

Se filmen om Tibblevikens naturområde:

Relaterade nyheter

  • 17 MAJ 2021
    ”Upplands-Bro utvecklas” är en ny samlingsportal på kommunens webb där du enkelt får en överblick över byggplaner och trafikprojekt i Upplands-Bro. Kommunen arbetar hela tiden för att information ska vara tillgänglig, tydlig och enkel...
  • 12 APR 2021
    Nu i april påbörjas arbetet med att bygga om Ringvägen i Kungsängen. Det görs för att anpassa den gamla Ringvägen till de nybyggda fastigheterna.
  • 6 APR 2021
    Infartsparkeringen i Bro kommer att flyttas tillfälligt på grund av pågående arbete på platsen. Resenärer hänvisas till den tillfälliga parkeringen från och med 12 april.
Fråga oss
Upp