4NOV2020

Upplands-Bro en av sex kommuner i gemensam kampanj mot relationsvåld

Varje år uppmärksammas arbetet mot våld i nära relationer i den landsomfattande kampanjen ”En vecka fri från våld”. I år går sex kommuner i nordvästra Stockholm samman och lyfter frågan under en hel månad. Det görs med informationsinsatser och ett gemensamt kompetensutvecklingsprogram för personal som möter utsatta och jobbar förebyggande i sitt arbete.

Liten flicka kramar en kvinna.

I år har kampanjen särskilt fokus på våld i nära relation ur barn och ungas perspektiv.

I år tar Upplands-Bro, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Sundbyberg, och Upplands-Väsby ett gemensamt krafttag i samband med den återkommande kampanjen mot våld i nära relation, som i år i stället för en vecka kommer att vara ”En månad fri från våld”.

I år är det särskilt fokus på relationsvåld ur barn och ungas perspektiv.

Syftet med kampanjen är att synliggöra och öka kunskapen om relationsvåld, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Fördelarna med att göra detta tillsammans är flera. Samarbetet ger kommunernas anställda inom socialtjänst, skola och fritid möjlighet att ta del av ett fullmatat program för kompetensutveckling.

Gemensamma föreläsningar och workshops öppnar också upp för samverkan och idéutbyte. Kommunerna står inför liknande utmaningar och det finns mycket att vinna på att ta hjälp av varandra i vardagen, vilket görs redan idag.

Arbetet med att förebygga och bekämpa våld i nära relation pågår året runt men kommer alltså att belysas extra under november.

– Den som utsätts för våld i nära relation, eller lever nära våld, drabbas oerhört hårt, både fysiskt och psykiskt. Vi är väldigt glada över att kunna lyfta den här frågan tillsammans med våra kollegor i grannkommunerna. Tillsammans erbjuder vi våra medarbetare ett tiotal tillfällen med värdefull kompetensutveckling under november, säger Camilla Stark, tillförordnad trygghets- och preventionschef i Upplands-Bro kommun.

Satsningar för att nå utsatta barn i Upplands-Bro

Upplands-Bro kommun arbetar ständigt med att utveckla metoder för att nå personer som utsätts för våld i nära relation och/eller hedersförtryck.

Under november kommer en ny sida att lanseras på kommunens webb, som riktar sig specifikt till unga. Med tydliga förklaringar och tillgängligt språk är syftet att fler unga i behov av hjälp enkelt ska hitta rätt. Här kommer också att finnas en ”lämna snabbt”-knapp för att lämna sidan vid behov.

En annan satsning som har pågått under hösten är att kommunens fältassistenter utbildat personal på fritidsgårdarna för att öka kunskaperna om hedersvåld- och förtryck, för att tidigt kunna erbjuda stöd till dem som behöver.

Kommunen samarbetar också sedan flera år med kvinnojouren Anna som bland annat driver boenden där våldsutsatta kvinnor och deras barn erbjuds skydd i akuta situationer.

– Våld i nära relation handlar om allvarlig brottslighet och är ett utbrett samhällsproblem. Vi i kommunerna ska göra allt vi kan för att hjälpa drabbade. Vi ser samtidigt ett behov av mer kraftfulla åtgärder, till exempel genom skärpta straff för gärningsmän som döms för den här typen av brott, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

Våld är aldrig okej – du kan få hjälp

Känner du dig rädd, hotad, kontrollerad, isolerad av någon du känner? Hjälp finns att få, läs mer här.

 

Relaterade nyheter

  • 13 OKT 2021
    För tionde gången arrangerades Alzheimerdagen i Upplands-Bro kommun under slutet av september. Nu finns filmer från dagen tillgängliga för alla att ta del av. Men hur är det egentligen med antalet arrangerade Alzheimerdagar?*
  • 11 AUG 2021
    Demensverksamheten i Upplands-Bro fick på onsdagen fint besök. Den världsberömde balettmästaren Nicholas Albert Khan, verksam vid Kungliga Baletten i Stockholm, höll i en workshop med deltagare från dagverksamheten på Kvistaberg och...
  • 22 JUN 2021
    På uppdrag av kommunstyrelsen kallade kommundirektör Ida Texell under tisdagen ett stort antal berörda personer och organisationer till ett dialogmöte kring våld i nära relationer. Syfte med mötet var att medvetandegöra och skapa en...
Upp