29OKT2020

Skärpta allmänna råd i Stockholms län

Folkhälsomyndigheten har idag, efter samråd med Smittskydd Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län, beslutat om lokala allmänna råd för Stockholms län. De gäller omedelbart och till ‪den 19 november. De kan sedan vid behov förlängas.

Bild på virus

De allmänna råden för Stockholms län är:

- Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.

- Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

- Var och en bör, om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra än de som man bor med.

- Alla verksamheter i regionen eller i regiondelen bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Detta kan exempelvis innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.

- Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Sådana kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Dessutom har smittskyddsläkaren, via en hemställan, bett Länsstyrelsen i Stockholms län att besluta om en begränsning om 50 personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Läs mer på 1177

Relaterade nyheter

Upp