15OKT2020

Tyck till om förslag på fördjupade översiktsplaner för Kungsängen och Bro – på telefonsamråd

Samrådstiden för förslaget till fördjupade översiktsplaner för Kungsängen och Bro förlängdes med en månad till 25 oktober. Nu bjuds invånarna in till telefonsamråd, då samhällsplanerare är tillgängliga för att informera och svara på frågor.

Kollage, två biler i en. Överst, bild på Kungsängen, nederst, bild på Bro centrum.

Samrådstiden för förslaget på fördjupade översiktsplaner för Kungsängen och Bro förlängdes med en månad, till 25 oktober.

Nu finns förslag till fördjupade översiktsplaner (FÖP) för Bro och Kungsängens tätorter. De ska förtydliga förutsättningarna och inriktningen på den fysiska utvecklingen på lång sikt.

Samrådet pågår 9 juni – 25 oktober 2020. Hittills har tre samrådsmöten hållits. Ett på torget i Kungsängen, ett i Bro centrum samt ett digitalt samråd då deltagarna ställde frågor via nätet.

Nu ordnas ytterligare ett tillfälle. På grund av den rådande coronapandemin bjuds allmänheten in till telefonsamråd. Då kan den som vill ställa frågor eller komma med synpunkter på planförslagen.

Så gör du för att delta

Tiden är för telefonsamrådet är onsdag 21 oktober klockan 14-16.

Under den tiden bemannar fyra samhällsplanerare telefonerna, redo att svara på frågor och ta emot synpunkter.

Ring till kommunens Kontaktcenter på 08-581 690 00 och säg att du vill delta i samrådet.

Då blir du kopplad till en samhällsplanerare. Om alla fyra är upptagna i andra samtal får du en bokad telefontid då du blir uppringd.

Du kan också lämna dina synpunkter via e-post eller brev.

Här kan du läsa om förslaget på fördjupade översiktsplaner för Kungsängen och Bro. Även hur du gör för att skicka in synpunkter.

Samrådstiden sträcker sig till 25 oktober 2020.

Du kan också se förslagen på biblioteken i Bro och Kungsängen samt i kommunhuset i Kungsängens centrum.

Relaterade nyheter

Upp