14OKT2020

Ledamöter från justitieutskottet besökte Trygghetscenter

Under onsdagen besökte fyra ledamöter från Riksdagens justitieutskott Trygghetscenter i Brohuset. Syftet med besöket var att ta del av det trygghetsskapande arbete som koordineras från Trygghetscenter.

Riksdagsledamöter och politiker från Upplands-Bro kommun i samtal. Foto: Upplands-Bro kommun

Alltfler kommuner i Sverige startar olika former av trygghetcenter som fungerar som nav i det trygghetsskapande arbetet i kommunerna. Via ett trygghetscenter kan exempelvis polis, räddningstjänst och fältarbetare enklare samverka och utbyta information som leder till ett tryggare samhälle.

Trygghetscenter i Brohuset invigdes under våren 2020. Under onsdagen besökte fyra ledamöter från Riksdagens justitieutskott kommunen för att tala om trygghetsfrågor och samverkan. På mötet deltog även representanter för Upplands-Bro kommun, ungdomar från Ungdomsrådet och kommunpolisen.

- Det behövs kraftfullare metoder, fler åtgärder och hårdare straff för att komma åt brottsligheten. Möjligheterna för en kommun att ingripa mot kriminella måste bli fler och det förebyggande arbetet med Polismyndigheten måste förstärkas. Vi behöver fler poliser i Sverige. Samtalet med de fyra riksdagsledamöterna var oerhört givande och kan förhoppningsvis leda till att trygghetsarbetet i Upplands-Bro och i Sverige kan stärkas ytterligare, säger Fredrik Kjos (M), ordförande i kommunstyrelsen och värd för besöket.

Besöket innehöll såväl rundvandring i Trygghetscentret och Brohuset som samtal kring samhällsutveckling och nationellt övergripande trygghetsskapande åtgärder. Utöver det diskuterades bland annat frågor om polisnärvaro, preventivt arbete och ungdomsrådet gavs möjlighet att ge sitt perspektiv.

De fyra besökande riksdagsledamöterna var Andreas Carlson (KD), Johan Forssell (M), Helena Vilhelmsson (C) och Johan Pehrson (L).

Ahmed och Alisa representerade Ungdomsrådet och berättade om sitt arbete.

Relaterade nyheter

Upp