14OKT2020

Extrainsatt kommunfullmäktige 14 oktober 2020 klockan 18:30 – se direktsändning från mötet

Den 14 oktober hålls ett extrainsatt sammanträde för kommufullmäktige. Två ärenden ska upp för beslut.

Bild på kommunhusets fasad.

När kommunfullmäktige sammanträdde den 30 september återremitterades två ärenden. De ska fullmäktige ta upp för beslut på det extrainsatta mötet den 14 oktober.

Det är:

Exploateringsavtal för Tibbleängen

Antagande av detaljplan för Tibbleängen

Eftersom det är ett extrainsatt möte kommer det inte att hållas någon frågestund för allmänheten, som inleder de ordinarie sammanträdena.

Här kan du se en livesändning av sammanträdet.

Här kan du ta del av handlingarna.

Relaterade nyheter

Upp