7OKT2020

Nu införs fyrfackskärl i Upplands-Bro

I oktober börjar de första fyrfackskärlen att ställas ut till fritidshus i Upplands-Bro, från november även till villahushållen. Samtidigt byter kommunen avfallsentreprenör vilket innebär nya tömningsdagar för invånarna. Dem håller man enkelt koll på med kommunens nya avfallsapp, som påminner när det är dags att ställa fram kärlen för tömning.

Två soptunnor bredvid varandra.

I kärlen sorteras restavfall, matavfall, tidningar/returpapper samt förpackningar av ofärgat glas, färgat glas, metall, papper och plast.

Upplands-Bro kommun har tillsammans med Håbo, Knivsta och Sigtuna kommuner upphandlat ett nytt insamlingssystem för avfall. Samarbetet är unikt i sitt slag då kommunerna varken har bildat ett nytt gemensamt bolag eller förbund. Varje kommun är alltså en fristående aktör.

– Samverkan har varit en nyckelfaktor som gjort det möjligt att få till bra avtal. Det hade varit omöjligt för oss att göra detta ensamma, säger Mikael Thelin, avfallschef i Upplands-Bro kommun.

Fyrfackskärlen innebär att hushållen nu kan sortera sitt avfall på hemmaplan och slipper åka iväg till en återvinningsstation med förpackningar och returpapper. Förberedelserna för införandet har pågått i drygt ett och ett halvt år.

Nya tömningsdagar

Med start måndagen den 12 oktober kommer fritidshusägare i kommunerna att få de nya kärlen. I Upplands-Bro får de första villahushållen sina kärl under vecka 47.

Men redan under vecka 43 införs nya tömningsdagar. Anledningen är bytet till det nya insamlingssystemet för avfall. De kommuninvånare som berörs av förändringar kommer att få ett brev hemskickat med sina nya tömningsdagar.

– Vi vill förenkla så mycket som möjligt för våra kommuninvånare. Vi vet att nya tömningsdagar kan vara svårt att hålla koll på. I mitten av oktober lanserar vi därför en app, där man kan få påminnelser direkt i mobilen om när det är dags att ställa ut sina kärl för tömning, säger Mikael Thelin.

Appen ”Upplands-Bro avfallsapp” kommer att finnas tillgänglig där man brukar ladda ner appar.

Miljövänliga renhållningsbilar

Den nya entreprenören, Ohlssons AB, kommer att tömma kommuninvånarnas utsorterade avfall. Företagets sopbilar är indelade i fyra fack, ett för varje avfallstyp. Bilarna är av högsta miljöklass och kör på så miljövänligt bränsle som möjligt för en minimal påverkan på miljön.

– Införandet av det här insamlingssystemet för avfall går helt i linje med vår vision för Upplands-Bro, de nationella målen och våra hållbarhetsmål. Vi vill att det ska bli lättare för hushållen att sortera sitt avfall. Denna samverkan mellan fyra kommuner har resulterat i ett utnyttjande av varandras erfarenheter och ekonomiskt fördelaktiga avtal, säger Marcus Sköld (M), ordförande i tekniska nämnden.

Sortering i fyrfackskärl – så funkar det

Här kan du läsa om hur det nya insamlingssystemet av avfall fungerar.

Bakgrund

Enligt nya nationella förordningar ska 100 procent av alla bostäder erbjudas fastighetsnära insamling senast 1 april 2025. I praktiken innebär det att det ska vara enkelt att lämna ifrån sig utsorterade förpackningar och tidningar i nära anslutning till bostaden.

Fyrfackskärl har införts i ett 60-tal kommuner runt om i Sverige och erfarenheten är att hushållens sortering av avfall ökar markant när det blir lättare att lämna ifrån sig sitt sorterade avfall.

Enligt Avfall Sverige ökar den totala mängden insamlade förpackningar och returpapper per person samt mängden felsorterade förpackningar det vill säga det som slängs i en vanlig restavfallspåse lägre vid fastighetsnära system jämfört med kommuner utan fastighetsnära insamling.

Plockanalyser av innehållet i en restavfallspåse visar att cirka 35 procent är förpackningar och tidningar samt cirka 21 procent är matavfall. Dessa avfallstyper kan man nu tack vare fyrfackskärlen samla in så att de kan återvinnas.

Relaterade nyheter

  • 20 MAJ 2022
    Många deltog när nya Nyckelbergsparken i Brunna invigdes av tekniska nämndens ordförande Marcus Sköld (M) under fredagseftermiddagen. Parken fick tummen upp av besökarna som genast gav sig på att testa linbanor, klätternät, rutschkanor,...
  • 10 MAJ 2022
    Det har blivit dags för invigning av Nyckelbergsparken – Brunnas nya park med lekplats och utegym. Den 20 maj klockan 14 är den som vill välkommen att delta.
  • 28 MAR 2022
    Det är ett efterlängtat vårtecken – nu pågår arbetet med att ta upp vinterns grus från vägar, gång- och cykelbanor. Runt den 20 april ska det vara klart.
Upp