6OKT2020

Parkområde blir gemensam odlingsplats i unikt projekt

På fredag 9 oktober kl 13 finns det möjlighet för allmänheten att vara med vid uppstarten av ett nytt unikt projekt - en gemensamhetsodling i Bro, initierad av kommunen.

I parkområdet intill Råby förskola ska den nya gemensamhetsodlingen anläggas.

I parkområdet intill Råby förskola ska den nya gemensamhetsodlingen anläggas.

Syftet är att parkområdet i Råby ska bli mer öppet och tillgängligt för alla, öka den biologisk mångfalden och att skapa en mötesplats för såväl unga som gamla där odlingen står i centrum.

Naturområdet ligger i direkt anslutning till Råby förskola men har med tiden vuxit igen och upplevts som en otrygg plats, särskilt kvällstid. Nu har arbetet med att öppna upp parken påbörjats. I somras målades bänkarna i färgglada kulörer, i anslutning till projektet Tillsammans för Bro. Nu har också buskage plockats bort för att ge plats åt odlingslådor som ska rymma grönsaker, örter och blommor.

Förskolan först ut

Efter uppstarten är planen att kommunen ska låta boende i området engagera sig och utveckla odlingen tillsammans med bland annat Råby förskola.

- Råby förskola har tidigt visat ett stort intresse, så de blir först ut med att använda marken. Sedan hoppas vi att även boende i området blir intresserade och det kan resultera i en förening som ansvarar för den fortsatta odlingen, säger Johan Björklind Möllegård, kommunekolog på Upplands-Bro kommun, en av initiativtagarna till projektet.

Permakultur

- I steg ett kommer vi att plantera lite bärbuskar och ställa dit två odlingslådor. I den ena lådan, som är tänkt för förskolan, blir det inledningsvis lite kryddor och örter. Den andra lämnar vi tom så att andra intresserade får välja vad de vill ha där, säger Lina Bergkvist, parkförvaltare på Upplands-Bro kommun som var med och kläckte idén om gemensamhetsodlingen.

Hela projektet går under namnet Permakultur i Råby. Ordet permakultur är en sammansättning av permanent och agrikultur. Andemeningen är ett hållbart jordbruk där man följer tre huvudprinciper:

  • Omsorg om jorden
  • Omsorg om människor
  • Rättvis fördelning

Uppstart

Fredag 9 okt kl 13 finns representanter från Upplands-Bro kommun på plats i parken och svarar på frågor om projektet, samt bjuder på enklare fika.

Fakta om projektet

Permakultur i Råby drivs av Upplands-Bro kommun i samarbete med BID i Bro. BID betyder Business Improvement District och är en samarbetsprincip mellan lokala fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, kommun, näringsliv och föreningar med syfte att få till stadsdelsbaserat utvecklingssamarbete.

Läs också om projektet Tillsammans för Bro.

Se filmen som visar var i Råby odlingen ligger:

Relaterade nyheter

Upp