6OKT2020

Anhörigdagen 2020

Har du syskon, föräldrar, barn eller en vän som du hjälper på grund av funktionsnedsättning, missbruk, psykisk ohälsa eller demens? Du som hjälper kan själv behöva stöd.

Två händer formar ett hjärta. Genom hjärtat anas en solnedgång.

Sedan 2005 uppmärksammas anhöriga under Nationella anhörigdagen som hålls den 6 oktober. Syfte med dagen är att lyfta den situation som anhöriga till personer med funktionsnedsättning, missbruk, psykisk ohälsa eller demenssjukdom befinner sig i. Ofta hjälper och stöttar den anhöriga, men vem hjälper den anhöriga?

Nästan 20 procent av landets vuxna befolkning vårdar, hjälper eller stödjer en närstående. Socialstyrelsens presenterade 2012 en rapport som visar att 1,3 miljoner personer, varav 900 000 i förvärvsaktiv ålder, vårdar en närstående.

Anhöriga i åldern 30–44 år ger främst omsorg till barn.
Anhöriga i åldern 45–65 ger främst omsorg till föräldrar.
Anhöriga äldre än 65 år ger främst omsorg till make/maka/partner.

– Vi vet att många i människor i Sverige vårdar en anhörig. Statistiken visar att många som vårdar samtidigt har sitt vanliga jobb och livspussel. Många anhöriga tycker att det känns självklart att ge omsorg, även om de ibland själva kan behöva stöd. Därför är det så viktigt att kommunerna kan ge möjlighet även för de anhöriga att utbyta erfarenheter eller få möjlighet till egen avkoppling, säger Helena Åman, socialchef i Upplands-Bro.

I Upplands-Bro kommun erbjuds en rad olika aktiviteter för anhöriga. I kommunen jobbar anhörigkonsulenten strategiskt med att utbilda personal inom anhörigstöd. Det kan handla om samtalsgrupper där man som anhörig träffar andra som är i liknande situation, eller avslappningskvällar som kan bidra till att minska den egna stressen.

– Vi hoppas att alltfler ska upptäcka de aktiviteter vi erbjuder, vi finns här för er. Utöver de aktiviteter kommunen arrangerar finns också ett flertal olika verksamheter och föreningar som vänder sig till anhöriga. Tillsammans försöker vi göra vardagen enklare för alla anhöriga, säger Maryam Kormi Nouri, anhörigkonsulent i Upplands-Bro.

Vad erbjuder Upplands-Bro kommun?

Här får du veta mer om det stöd som finns för anhöriga och om aktiviteter som arrangeras

Här kan du läsa mer om Anhörigrådet

Verksamheter och föreningar som erbjuder anhörigstöd

Upplands-Bro anhörigförening
Upplands-Bro Anhörigförening är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening som tillsammans med anhöriga väcker debatt, påverkar, inspirerar och visar vägen för framtidens anhörigstöd inom Upplands-Bro kommun.
www.uahf.net

Svenska kyrkan
Vi erbjuder själavårdssamtal via telefon eller genom ett personligt möte, utomhus eller i kyrkans lokaler. Det kostar ingenting och vi har tystnadsplikt. Vi vill värna människors existentiella och andliga behov utan krav på religionstillhörighet eller trosuppfattning.
www.svenskakyrkan.se/kungsangen

Anhörigstöd Attention Järfälla/Upplands-Bro
Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som ADHD, Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom. Föreningen arbetar för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden. Föreningen arbetar också för att anhöriga ska få ökat inflytande och avlastning.
www.attention-jarfalla-upplandsbro.se

Vill du ta del av anhörigas berättelser? Här kan du läsa om två anhörigas situation.

Relaterade nyheter

  • 13 OKT 2021
    För tionde gången arrangerades Alzheimerdagen i Upplands-Bro kommun under slutet av september. Nu finns filmer från dagen tillgängliga för alla att ta del av. Men hur är det egentligen med antalet arrangerade Alzheimerdagar?*
  • 11 AUG 2021
    Demensverksamheten i Upplands-Bro fick på onsdagen fint besök. Den världsberömde balettmästaren Nicholas Albert Khan, verksam vid Kungliga Baletten i Stockholm, höll i en workshop med deltagare från dagverksamheten på Kvistaberg och...
  • 22 JUN 2021
    På uppdrag av kommunstyrelsen kallade kommundirektör Ida Texell under tisdagen ett stort antal berörda personer och organisationer till ett dialogmöte kring våld i nära relationer. Syfte med mötet var att medvetandegöra och skapa en...
Upp