30SEP2020

Företagare utbildades i direktupphandling

Hur fungerar en direktupphandling och när får direktupphandling användas? Det var två av huvudfrågorna när kommunen bjöd in föratagare till lunchmöte med utbildning om direktupphandling.

Bild på kommunhustes fasad.

Kommunens upphandlare Helen Eng och kommunens nya upphandlingschef Mattias Wiberg stod bakom programmet för de runt 15 företagare som slöt upp den 25 september för att lära sig om direktupphandlingar.

Helen och Mattias presenterade intressentlistan för direktupphandlingar, som är i uppbyggnadsfasen i kommunen.

Intressentlistan ska tydliggöra för personer som jobbar i kommunens verksamheter vilka intresserade leverantörer som finns inom olika branscher.

Listan kommer att publiceras på kommunens webbplats när den är klar.

Då kan direktupphandling användas

Direktupphandling får användas vid lågt värde, max 615 312 kr och vid synnerliga skäl. Den kan också användas vid tillfällen då det inte är lämpligt att begära in anbud genom annonsering.

Utbildningslunchen arrangerades av kommunens näringslivsavdelning och upphandlingsenhet.

Är du företagare och är intresserad av att veta mer om intressentlistan? Ta kontakt med näringslivsutvecklaren Nassim Nyholm, nassim.nyholm@upplands-bro.se.

Relaterade nyheter

  • 9 APR 2021
    I maj 2021 tillträder Katarina Barter som näringslivschef i Upplands-Bro kommun. Hon har lång erfarenhet av att driva egna företag, styrelsearbete och uppdrag i offentlig sektor. Hon kommer närmast från Solna stad där hon har haft...
  • 9 APR 2021
    Den 8 april samlades politiker, tjänstepersoner och lokala företag för en digital näringslivsträff. Dagen innehöll information om hur kommunen ska växa och utvecklas framöver, samt om arbetet med kommunens nya näringslivsstrategi.
  • 25 MAR 2021
    Torsdagen 25 mars invigdes McDonalds i Brunna park av kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M).
Fråga oss
Upp