22SEP2020

Stort intresse att ställa frågor till kommunstyrelsens ordförande

Under september månad har två öppna möten gett invånare tillfälle att ställa frågor till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos. Frågorna har spänt över många olika områden; belysning i Gröna dalen, trygghetsskapande åtgärder och frågor kring aktiviteter för äldre är bara några av dem.

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) träffar intresserade invånare på torget i Kungsängen.

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) träffar intresserade invånare på torget i Kungsängen.

Två lördagar i september har möjlighet funnits för intresserade kommuninvånare att komma och ställa frågor till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M). Båda tillfällena har samlat gott om besökare, som givet restriktioner kring corona suttit på stolar med rejäla mellanrum. Vid ett av mötena var vädret så fint att mötet hölls utomhus. Utöver möjligheten att delta på plats fanns också möjlighet att följa mötet live digitalt och ställa frågor. En möjlighet som många tog till sig.

Syfte med mötena är att både ge möjlighet att ställa frågor kring såväl aktuella teman, och att få svar på vilka visioner den politiska ledningen har i inom olika områden.

Många tog tillfället i akt att diskutera kommunens utveckling. Flera frågor gällde kommunens äldre invånare som bland annat upplevde att det saknades träffpunkter för äldre då denna verksamhet ställdes in i våras som en konsekvens av corona.

Frågorna gällde också det trygghetsarbete som görs i kommunen. Där beskrev Fredrik Kjos en del av det arbete som görs i nära samråd med polis och andra aktörer. I våras öppnade Trygghetscenter som samlar olika yrkeskategorier som fokuserar på trygghet och preventionsarbete.

Ytterligare andra frågor har lyft framtida placering av Broskolan och varför fritidsgården Bro:n flyttat till Brohuset.


Vill du se vad som sades under mötena?

Mötena livesändes i kommunens Youtube-kanal där de också ligger kvar, så att den som vill kan titta i efterhand.Tid och plats för höstens träffar med kommunstyrelsens ordförande

Torsdag 22 oktober klockan 17–18. Plats: Bro. Kafé Nyfiket.

Tisdag 1 december klockan 17–18. Plats: Kungsängen. Kontaktcenter i kommunhusets entré.

Relaterade nyheter

Upp