22SEP2020

Nu startar aktiviteter för äldre på Torget 4 i Kungsängen

Under våren och sommaren har de vanliga aktiviteterna för äldre som hålls på Torget 4 varit inställda. Nu startar höstprogrammet med olika aktiviteter som riktar sig till äldre personer och personer med olika former av stödbehov.

Nu är det dags för aktiviteter på Torget 4. Snart börjar bland annat gymnastik. Bilden visar en man och en kvinna som gymnastiserar.

Nu är det dags för aktiviteter på Torget 4. Snart börjar bland annat gymnastik. Foto: Most photos

Vi blir allt äldre i Sverige. För många kommer tiden som pensionär att bli den längsta fasen i livet. Förebyggande enheten för äldre finns för att skapa förutsättningar för att allt fler äldre i Upplands-Bro kommun skall kunna vara aktiva längre upp i åldrarna.

Förebyggande enheten erbjuder bland annat träffpunktsverksamhet för alla 65 +, stöd vid demens, gymnastik för äldre och hjälp vid syn- och hörselproblem. Förebyggande enheten arbetar även med volontärverksamhet och erbjuder stöd till anhöriga.

Under hösten öppnas åter möjligheten för föreningar att hyra lokaler på Torget 4. Att använda lokalerna innebär att föreningen garanterar att Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer följs, bland annat kring antal deltagare och den distans som bör hållas mellan personer.

Observera att anmälan till aktiviteterna krävs och sker genom att ringa Förebyggande enheten via Kontaktcenter 08-581 690 00.

Viktigt att tänka på:

Verksamheten följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer, vilka kan komma att uppdateras. För att delta vid aktiviteterna krävs anmälan för att säkerställa att inte för många personer samlas.

Det bästa sättet att skydda dig och andra från smittspridning är att undvika nära kontakt med sjuka människor. Det finns några allmänna råd för att undvika smitta.

Stanna hemma när du är sjuk

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Läs mer om hur du kan bidra till att minska smittspridning

Stödgrupper demens

Livslust för yngre personer, under 65 år, torsdagar kl. 18-19:30 följande datum:

15 oktober, 19 november, 17 december

Livslust för äldre personer, över 65 år, torsdagar kl. 15-16:30, följande datum:

8 oktober, 12 november, 10 december

Samtalsgrupp anhöriga yngre, torsdagar kl. 18-19:30 följande datum:

1 oktober, 5 november, 3 december

Samtalsgrupp anhöriga äldre, måndagar kl. 15:15-16:45, följande datum:

5 oktober, 2 november, 7 december

Anhörig- och volontärverksamhet

Anhöriggrupp psykisk ohälsa varannan måndag – Kungsängen, Torget 4 Aktivitetsrummet, 13.00-14.30,
12 oktober, 26 oktober, 9 november, 23 november, 7 december

Träff med anhörigkonsulent i Brohuset 6 oktober 8-16.30 och Kontaktcenter i Kungsängen 8 oktober 8-16.30

Föreläsning – Framtidsfullmakt och anhörigbehörighet 14 oktober (digitalt), 17.00-19.00

Föreläsning – Underbara ADHD 6 oktober (digitalt) 19.00-20.15

Avslappningskväll för anhöriga (digitalt och Torget 4, aktivitetsrummet) 17.15-18.00
21 oktober, 11 november och 9 december

Volontärträff, Torget 4, aktivitetsrummet, kl. 17–18 
4 november

Observera att anmälan krävs och sker genom att ringa Förebyggande enheten via Kontaktcenter 08-581 690 00.

Relaterade nyheter

  • 27 JAN 2022
    Torsdagen den 27 januari är det hemtjänstens dag i Sverige. En dag då den viktiga hemtjänsten uppmärksammas på olika vis runt om i landet. Vad kan vara bättre än att presentera några av de hjältar som arbetar inom hemtjänsten i Upplands-Bro...
  • 19 JAN 2022
    De utför ett oerhört viktigt arbete i det tysta. De går till jobbet vardag som helg, jobbar dygnets alla timmar, hjälper, stöttar, vårdar och erbjuder ett stort medmänskligt stöd. Möt några av medarbetarna inom äldreomsorgen.
  • 15 DEC 2021
    Under onsdagen fattade kommunstyrelsens ordförande, äldre- och omsorgsnämndens ordförande samt socialnämndens ordförande beslut om att krav på vaccination mot covid-19 ska omfatta samtlig personal som nyanställs i kommunens omsorgsnära...
Upp