18SEP2020

Samrådstiden förlängs för förslaget om fördjupade översiktsplaner för Kungsängen och Bro

Den 16 september fattade kommunstyrelsen beslut om att förlänga samrådstiden för förslaget om fördjupade översiktsplaner för Kungsängen och Bro med en månad. Samrådet pågår i och med det till den 25 oktober 2020.

Två panoramabilder i en. En på Kungsängen, en på Bro.

Samrådstiden för förslaget om fördjupade översiktsplaner för Kungsängen och Bro förlängs med en månad, till 25 oktober 2020.

Önskemålet kommer från invånare och nu har alltså beslut fattats om att förlänga samrådstiden. Fram till och med den 25 oktober kan den som vill tycka till om förslaget genom att posta eller maila in sina synpunkter till kommunen (se länk nedan).

Tre öppna samrådsmöten har hållits. Ett i Bro, ett i Kungsängen och ett digitalt i kommunens youtube-kanal. Det digitala mötet, då förslaget presenterades, går att se även i efterhand.

Här kan du läsa mer om förslaget och ta del av handlingar. Du hittar även information och kontaktuppgifter för att lämna dina synpunkter.

Här, i kommunens youtubekanal, kan du se det digitala samrådsmötet i efterhand.

Om du har en fråga om förslaget, maila till kommun@upplands-bro.se, döp mailet till ”Fråga FÖP”.

Relaterade nyheter

  • 5 OKT 2021
    Fett i avloppet orsakar problem. Fettet täpper till och orsakar stopp i avloppsledningar, problem i pumpstationer och leder till onödiga kostnader. Vi vill minska mängden fett i avloppet. Och du kan hjälpa oss.
  • 24 SEP 2021
    Under det senaste året har en rad insatser riktats mot Råby i Bro för att öppna upp och tillgängliggöra park- och naturområden. Det senaste tillskottet finns i skogen bakom Stjärnparken där nya samlingsplatser skapats för ett förbättrat...
  • 10 SEP 2021
      Upplands-Bro kommun har tillsammans med Järfälla kommun, samt Energikontoret Storsthlm, sökt och beviljats stöd för att ta fram klimatinvesteringskoncept för båda kommunerna. Upplands-Bro och Järfälla är hittills de enda svenska...
Upp