17SEP2020

Polisens trygghetsmätning bekräftar: viktigt med fortsatt arbete för ökad trygghet

Stockholmspolisen har för första gången genomfört en trygghetsundersökning i samtliga kommuner i polisregion Stockholm. Resultaten från Upplands-Bro bekräftar den bild kommunen redan har och stärker oss i vårt långsiktiga arbete för att alla invånare ska känna sig trygga.

Bild på kommunshusets fasad i Kungsängen.

Frågorna i undersökningen handlar om eventuella problem som man ser i sitt bostadsområde, om man har varit utsatt för brott under det senaste året, om man känner oro för att utsättas för brott och om man känner sig trygg på kvällarna i området där man bor.

Resultatet är färskt och har ännu inte analyserats färdigt. Någon sammanställd jämförelse mellan de olika kommunerna finns ännu inte. Däremot går det att ser hur man svarat i varje enskild kommun. För Upplands-Bros del är svaren uppdelade i geografiska områden: Kungsängen-Tibble, Bro och Brunna.

I de flesta frågor uppvisar Upplands-Bro siffror som liknar övriga kommuner i norra Stockholm (Polisområde Stockholm nord). En sak som sticker ut är att över hälften i samtliga kommundelar tycker att moped- och motorcykeltrafik på gång- och cykelvägar är ett problem, något som både kommunen och lokalpolisen arbetar aktivt mot sedan i våras.

Trygghet prioriterad fråga

En annan sak är att oron för att utsättas för brott, alltså känslan av otrygghet, är större i Upplands-Bro än genomsnittet i polisregionen. Det område där den upplevda otryggheten är störst är Bro.

– Det här bekräftar den bild vi har och som tidigare framkommit i andra undersökningar. Trygghet är en prioriterad fråga för oss och vi har bara det senaste året vidtagit flera åtgärder. Bland annat har vi öppnat Trygghetscenter i Bro, det pågår ett arbete för att få upp fler bevakningskameror och vi har stärkt det förebyggande arbetet riktat till unga. Vi kommer att fortsätta jobba för att invånarna i hela kommunen ska känna sig trygga i Upplands-Bro, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Samverkan är nyckeln till ett framgångsrikt förebyggande arbete, både internt och externt. Vi arbetar bland annat tillsammans med polisen för att komma till rätta med de utmaningar vi ser i kommunen, till exempel genom årliga samverkansöverenskommelser, säger Ida Texell, kommundirektör.

Undersökningen har gjorts i polisregion Stockholms 27 kommuner, vilket är kommunerna i Stockholms län samt Gotland. Personer som deltagit är folkbokförda i området i åldern 16–84 år. Svarsfrekvensen är 65 procent. Undersökningen gjordes våren 2020.

I Upplands-Bro har 602 personer svarat på enkäten.

Här, på polisens hemsida, kan du läsa mer om trygghetsundersökningen.

Relaterade nyheter

  • 18 MAJ 2022
    Upplands-Bro kommun erbjuder familjerådgivning, riktat till par, som en del i den kommunala servicen. Man kan också få hjälp i sin relation till vuxna barn. De rådgivande samtalen är subventionerade, det första mötet är gratis och...
  • 17 MAJ 2022
    Hur skapar man förutsättningar för ett gott och hållbart ledarskap inom en organinsation, som en kommun? Och finns det något att lära av Schibboleteffekten?
  • 16 MAJ 2022
    Vad tycker du att kommunen och polisen bör jobba med när det handlar om trygghet och säkerhet i Upplands-Bro? Kommunen och lokalpolisen håller gemensamt ett antal medborgardialoger under våren för att prata om trygghet och säkerhet...
Upp