17SEP2020

Engagemang och stolthet i kommunens fotoutställning #viärupplandsbro

Foto- och filmutställningen #viärupplandsbro är starten på ett nytt sätt att berätta om kommunens roll och samhällsansvar. Sex medarbetare porträtteras och ger betraktaren en inblick i deras arbete som på olika sätt bidrar till att göra Upplands-Bro till en fantastisk kommun att bo, leva och jobba i.

Kollage med sex porträtt.

Sex stycken medarbetare porträtteras i utställningen. Oshy, enhetschef på Enheten unga, Markus, musik- och idrottslärare i Broskolan, Sara,driftledare på Gata, park och trafik, Emil, förskolekock, Victoria, arbetar inom Daglig verksamhet, Edi, silviasyster och specialist inom demensvård.

#viärupplandsbro är en utställning om värdighet och betydelse. Om att alla människor i kommunen ska känna sig inkluderade och uppskattade, och att varje handling kan göra skillnad till det bättre. Med bild, film och text porträtteras sex medarbetare i kommunen som varje dag bidrar till att skapa ett bättre samhälle.

Bilderna och filmerna är en del av ett långsiktigt arbete för att stärka berättelsen om Upplands-Bro kommun och att öka medvetenheten kring vad kommunen gör och vad den står för.

– Vårt uppdrag handlar om att ge alla invånare i Upplands-Bro förutsättningar för ett bra liv. Att vi använder våra skattemedel klokt så att vi når våra demokratiskt beslutade mål – och att vi samtidigt vårdar och tar hand om jordens resurser. Det är vi människor som tillsammans skapar samhället och jag är oerhört stolt över kommunens 2000 medarbetare som varje dag gör skillnad för alla som bor här i Upplands-Bro, säger Ida Texell, kommundirektör.

– Materialet som vi nu presenterar genom en utställning i konsthallen i Kulturhuset i Kungsängen utgör en viktig kommunikationsinsats som är tänkt att leva i flera år. Syftet är att nå ut brett och berätta om det värdefulla arbete som görs dagligen i verksamheterna. Vi har stort engagemang och höga ambitioner för hur vi utför vårt samhällsuppdrag här i kommunen och det vill vi berätta om, säger Sara Eklind, kommunikations- och digitaliseringschef.

Se utställningen

Utställningen består av foto, film och text och är producerad av Upplands-Bro kommun.

Den visas i konsthallen i Kulturhuset i Kungsängen 18-29 september. Öppet: Mån-tors 10-19, Fre 11-17, Lör 11-15.

Här, i kommunens youtube-kanal, kan du se en filmtrailer till utställningen.

Relaterade nyheter

Upp