14SEP2020

Tyck till om detaljplanen för del av centrala Brunna!

Detaljplanen för Viby 19:3 (området kring gamla Coop i Brunna) är nu ute på samråd fram till 14 oktober. För den som vill lämna synpunkter går det att anmäla sig till öppet hus den 29 september, eller skicka synpunkterna skriftligen till kommunen.

Visionsbild från Viby skapad av Arkitema Architects

Visionsbild från Viby skapad av Arkitema Architects

Detaljplanen för Viby syftar till att utveckla området norr om E18, vid infarten till Brunna, i direkt anslutning till befintlig infrastruktur och kollektivtrafik. Området utreds för en blandad bebyggelse.

Om planen blir godkänd i sin nuvarande utformning möjliggörs bebyggelse med cirka 850 bostäder, bestående av radhus, kedjehus och lägenheter i flerfamiljshus i centrala Brunna.

Det planeras också för en grundskola och förskola samt centrumfunktioner. På så sätt kan den lokala service och mötesplats som tidigare fanns återskapas.

Relaterade nyheter

  • 5 OKT 2021
    Fett i avloppet orsakar problem. Fettet täpper till och orsakar stopp i avloppsledningar, problem i pumpstationer och leder till onödiga kostnader. Vi vill minska mängden fett i avloppet. Och du kan hjälpa oss.
  • 24 SEP 2021
    Under det senaste året har en rad insatser riktats mot Råby i Bro för att öppna upp och tillgängliggöra park- och naturområden. Det senaste tillskottet finns i skogen bakom Stjärnparken där nya samlingsplatser skapats för ett förbättrat...
  • 10 SEP 2021
      Upplands-Bro kommun har tillsammans med Järfälla kommun, samt Energikontoret Storsthlm, sökt och beviljats stöd för att ta fram klimatinvesteringskoncept för båda kommunerna. Upplands-Bro och Järfälla är hittills de enda svenska...
Upp