9SEP2020

Upplands-Broelever deltog i projekt om solenegi

I projektet Solelever har skolklasser från Upplands-Bro, Sigtuna och Håbo kommuner lärt sig om solenergi. Det är ett samarbete med kommunernas energi- och klimatrådgivning och Naturskyddsföreningen. Nu har erfarenheterna samlats i en rapport som kan användas av andra skolor.

Ett fotomontage som föreställer solceller, med inklippta bilder på 3 av de globala målen för hållbar utveckling.

Projekt Solelever knyter an till de globala målen för hållbar utveckling, särskilt mål 4 om god utbildning för alla, mål 7 om hållbar energi för alla och mål 13 om att bekämpa klimatförändringarna.

Upplands-Bro har ett nära samarbete med Sigtuna och Håbo kommuner inom energi- och klimatrådgivningen, en opartisk och kostnadsfri funktion som riktar sig till hushåll, organisationer och företag. Bland annat verkar man för att öka kunskaperna om solenergi bland unga.

Projektet Solelever är ett samarbete med kommunernas energi- och klimatrådgivning och Naturskyddsföreningen.

Inom projektet har högstadieelever i de tre kommunerna arbetat med energifrågor som en integrerad del i skolarbetet. De har bland annat fått träffa sin kommuns miljöstrateg, fördjupa sig i olika energislag, experimentera med solceller och utforska lokala och globala möjligheter med solenergi.

Spännande arbetssätt

Nu delas erfarenheterna från projektet i en sammanställning som finns tillgänglig på Naturskyddsföreningens hemsida.

– Under ett och ett halvt år har vi tillsammans med lärare och elever från Hagnässkolan och Ekhammarskolan arbetat fram ett koncept för lärande om solenergi. Nu har andra lärare och rektorer möjlighet att ladda ner materialet och börja jobba med det i sin skola. Det finns flera spännande aktiviteter och dessutom finns bra upplägg för studiebesök med koppling till både forskning och näringsliv, säger Nicola Björk, miljöstrateg i Upplands-bro kommun.

Viktor Engström, tillförordnad utbildningschef, menar att projektet Solelever kan bidra på ett positivt sätt i undervisningen.

– Det är ett spännande sätt att arbeta. Speciellt kopplat till de delar i läroplanen som berör hållbar energiförsörjning och dess miljöpåverkan, säger han.

Projektet Solelever är ett initiativ inom energi- och klimatrådgivningen i Upplands-Bro, Håbo och Sigtuna kommuner, med finansiering från Energimyndigheten.

Här, på Naturskyddsföreningens hemsida, kan du läsa mer om projektet och ta av rapporten med erfarenheter från projektet.

Relaterade nyheter

  • 20 OKT 2021
    UBG Filmförening visar klassikern Tillbaka till framtiden idag onsdag kl 15.30 i filmstudion i hus 9.
  • 20 OKT 2021
    Vid höstterminens start öppnade Jensen Bro Mälarstrand dörrarna för elever. Med anledning av de restriktioner som funnits kopplat till pandemin hölls den formella invigningen i mitten av oktober.
  • 15 OKT 2021
    Att använda digitala verktygen är en naturlig och självklar del av vardagen för de allra flesta barn idag. Digitala verktyg kan användas för att göra undervisning i förskolor och skolor mer tillgänglig för alla barn och stärka barnens...
Upp