9SEP2020

Hög andel niondeklassare i Upplands-Bro tycker livet är härligt att leva

Unga i Upplands-Bro väljer i högre grad bort alkohol jämfört med genomsnittet i Stockholms län och färre än snittet uppger att de har provat narkotika. En hög andel av niorna tycker att livet är härligt att leva. Samtidigt är det en högre andel än genomsnittet som känner sig otrygga. Det framgår i elevundersökningen Stockholmsenkäten 2020, där elever från årskurs 9 och år 2 på gymnasiet från 23 av länets 26 kommuner har deltagit.

Bild på kommunhuset i Kungsängen.

Flickor i årskurs 9 röker betydligt mindre än länssnittet, 3 procent jämfört med 11 procent, och båda könen snusar mindre, pojkar 7 procent jämfört med 14 procent och flickor 0 procent jämfört med 4 procent i länet. I åk 2 på gymnasiet röker båda könen röker betydligt mindre än länet, pojkar 9 procent jämfört med 17 procent och flickor 7 procent jämfört med 23 procent i länet.

I Upplands-Bro väljer en högre andel än länsgenomsnittet bort alkohol. I årskurs 9 uppger 73 procent av pojkarna att de inte dricker alkohol jämfört med 64 procent i länet. Av flickorna väljer 64 procent bort alkohol i Upplands-Bro jämfört med 58 procent i länet. I år 2 på gymnasiet är det färre som väljer bort alkohol och skillnaden jämfört med länssnittet är inte lika stor: 39 procent av pojkarna i väljer bort alkohol jämfört 35 procent i länet medan 56 procent av flickorna gör det samma jämfört med 30 procent i länet. Upplands-Bro har flest gymnasieflickor i länet som inte dricker alkohol alls.

Om man ser till elever som uppger att de någon gång provat narkotika så uppvisar både årskurs 9 och år 2 lägre siffror än länet som helhet. 9 procent av pojkarna i nian jämfört med 14 procent i länet, bland flickorna är motsvarande siffra åtta procent i Upplands-Bro jämfört med 10 procent i länet. I år 2 på gymnasiet uppger 16 procent av pojkarna att de provat narkotika jämför med 29 i länet och 10 procent av flickorna jämfört med 22 i länet. Narkotikabruk är dock ett växande problem bland ungdomar i hela länet.

Elever i Upplands-Bro känner sig mer otrygga än länssnittet. Det gäller både i årskurs 9 och i år 2 på gymnasiet. Andelen elever som känner sig ganska eller mycket trygga i sitt bostadsområde på kvällstid är 78 procent bland pojkarna i årskurs nio, jämfört med 81 procent i länet och 56 procent bland flickorna jämfört med 63 procent i länet. I år 2 är pojkarna tryggare än länssnittet, 84 procent uppger att de är ganska eller mycket trygga i sitt bostadsområde på kvällstid, jämfört med 83 procent i länet. Bland flickorna i år 2 är andelen lägre, 61 procent jämfört med 67 procent i länet.

Man kan däremot se att andelen elever som känt sig allvarligt hotade är betydligt lägre i Upplands-Bro än i länet som helhet. Bland pojkarna i nian uppger 7 procent att de känt sig hotade jämfört med 13 procent i länet, bland flickorna i nian är siffran 5 procent jämfört med 10 i länet. I år 2 uppger 6 procent av pojkarna att de känt sig hotade, i länet är siffran 12 procent och av flickorna gäller 5 procent jämfört med 8 procent i länet.

Jämfört med undersökningen från 2018 tyder detta på en minskning. Då uppgav 13 procent av pojkarna och 8 procent av flickorna i nian att de känt sig allvarligt hotade, samt 12 procent av pojkarna och 9 procent av flickorna i år 2 på gymnasiet.

Det är också en lägre andel elever som uppger att de har burit vapen än länssnittet. Det gäller både pojkar där 8 procent i nian jämfört med 13 procent i länet burit vapen och 4 procent i år 2 jämfört med 10 procent i länet. Bland flickorna är siffran 5 procent både i Upplands-Bro och i länet. I år 2 på gymnasiet uppger 0 procent att de burit vapen, jämför med 3 procent av flickorna i länet.

Även detta är en minskning jämfört med resultaten i Stockholmsenkäten 2018. Då uppgav 18 procent av pojkarna och 8 procent av flickorna i nian, samt 20 procent av pojkarna och 6 procent av flickorna i år 2 på gymnasiet att de burit vapen.

Inom området psykisk hälsa visar enkäten att pojkarna i årskurs 9 i Upplands-Bro i störst omfattning i hela länet ofta känner att det är riktigt härligt att leva, 81 procent jämför med 68 procent i länet. Även flickorna i åk 9 tycker detta i större omfattning än länet, 63 procent i Upplands-Bro jämfört med 59 procent i länet. I åk 2 ligger siffrorna strax under länet, 64 procent av pojkarna och 57 procent av flickorna uppger att det ofta är riktigt härligt att leva jämfört med 68 respektive 61 procent.

En siffra som sticker ut är att 20 procent av flickorna i år 2 i gymnasiet uppger att de blivit mobbade eller trakasserade via internet eller sms det gångna läsåret, medan endast 2 procent av gymnasiepojkarna uppger detsamma. I hela länet är motsvarande siffra för flickorna 7 procent, för pojkarna är snittet 5 procent. I årskurs 9 är det endast 4 procent av flickorna som uppger att mobbats via internet eller sms det gångna året, betydligt lägre än snittet på elva procent. Här är andelen pojkar samma som i länet, 8 procent.

– Stockholmsenkäten är ett viktigt verktyg för oss som kommun för att hitta de områden där vi behöver utvecklas, men också för att få syn på goda resultat som vi kan ta till vara, stärka och främja. Resultatet är färskt och vi behöver tid till analys, men vi anar en glädjande trend inom flera områden, bland annat brott, brottsutsatthet, tobak och alkohol, säger Camilla Stark, tillförordnad trygghets- och preventionschef.

– Våra ungdomar och barn är vår framtid och även om enkäten visar på bättre resultat så ska vi ta på allvar de signaler som framgår av enkäten. Att vi alla får möjlighet att känna oss trygga och säkra är en prioriterad fråga. Utifrån ett jämställdhetsperspektiv visar enkäten att vi måste bli mycket bättre på att möta flickors livsmiljöer och skapa bättre förutsättningar för dem, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

Om Stockholmsenkäten

 • Stockholmsenkäten är en enkätundersökning med frågor som rör ungdomars alkohol- och drogvanor, brott och trygghet, skol- och fritidsvanor, psykisk hälsa, föräldrarelationer med mera. Undersökningen genomförs vartannat år och riktar sig till elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2.
 • Enkäten är framtagen av Stockholms stad, men genomförs i merparten av länets kommuner. I år har den genomförts i 23 av länets kommuner (alla utom Huddinge, Norrtälje och Österåker) och mer än 24 000 ungdomar i 355 skolor har besvarat enkäten. Kommunerna finansierar respektive datainsamling och Länsstyrelsen genomför kommunjämförande sammanställningar.
 • Enkäten besvarades under våren 2020. Den görs anonymt under lektionstid. I Upplands-Bro genomfördes en webbenkät.

Material

Här, på länsstyrelsens hemsida, kan du ta del av fler resultat från Stockholmsenkäten 2020. (Scrolla ner en bit till "Resultat från Stockholmsenkäten")

Relaterade nyheter

 • 1 JUL 2022
  Nu utökar vi vår satsning på LIU basket med ytterligare ett träningspass per vecka samt kursen Träningslära 1 i årskurs 3. Dessutom finns möjlighet att åka till USA på basketresa för att besöka olika skolor och träffa tränare och...
 • 17 JUN 2022
  Marika Löf, Lillsjöskolan, Upplands-Bro kommun, tilldelas Pedagogiska priset läsåret 2021/2022. Marika Löf får utmärkelsen för sitt arbete på Fyren, en kommungemensam resursgrupp i Upplands-Bro kommun för elever med behov av extraordinärt...
 • 16 JUN 2022
  Nu har årets glada studenter sprungit ut och ettor och tvåor har gått på sommarlov. Vi önskar er en riktigt fin sommar och ser fram emot att träffa både gamla och nya elever i augusti! 22 augusti Uppstart åk 1 23 augusti Uppstart...
Upp