31AUG2020

Startskott för ny näringslivsstrategi

Nu, i augusti 2020, inleds processen med att ta fram en ny näringslivsstrategi för kommunen. Strategin anger en inriktning för kommunens näringslivsutveckling och vilka fokusområden som är prioriterade.

En man håller föredrag framför en grupp människor i ett konferensrum.

Den 26 augusti hölls den första av en serie träffar i arbetet med kommunens nya näringslivsstrategi.

Den 26 augusti samlades runt 15 företagare och representanter från de lokala företagarföreningarna för en gemensam workshop på Happy Tammsvik.

Vid workshopen diskuterades bland annat styrkor, svagheter, hot och möjligheter för kommunens fortsatta näringslivsutveckling.

Detta var den första workshopen i en serie av träffar och dialogmöten. Nästa workshop med det lokala näringslivet äger rum den 3 september i Kungsängen.

Relaterade nyheter

Upp