28AUG2020

Förvaltningsrätten ger Upplands-Bro kommun rätt om ersättningsmodell för lokalkostnader till fristående skolor

Beslutet om en ny ersättningsmodell för fristående skolors lokalkostnader i Upplands-Bro kommun överklagades i höstas till förvaltningsrätten. I juni meddelades domen och nu i augusti vann den laga kraft. Rätten ger kommunen rätt och slår fast att ersättningsmodellen är i linje med gällande lagstiftning.

Kommunhusets fasad med kommunens logga.

I oktober 2019 antog kommunfullmäktige i Upplands-Bro en ersättningsmodell som innebär att fristående grundskolor och förskolor i kommunen, med en lokalkostnad som överstiger lokalpengen, har rätt till ett extra hyresbidrag med vissa begränsningar.

Bakgrunden är denna:

Upplands-Bro är en expansiv kommun och de närmaste åren kommer det att behöva byggas nya grundskolor och förskolor. Lokalpengen som följer med varje elev är relativt låg i kommunen.

Detta för att de flesta befintliga skolor är byggda för många år sedan till en mycket lägre kostnad än vad en skola kostar att bygga idag. Om kommunen bygger en ny skola slås kostnaden ut på samtliga kommunala skolor och elever på de skolorna.

Det gäller inte friskolor, där tvingas varje enskild skola bära hela kostnaden.

Det har i praktiken utgjort ett hinder för friskolor att bygga nytt och etablera sig i Upplands-Bro.

Syftet med ersättningsmodellen är alltså att möjliggöra för fristående skolor att etablera sig här. För kommunen innebär det även en lägre kostnad jämfört med att själv bygga en ny kommunal skola.

Ger kommunen rätt

Beslutet överklagades till förvaltningsrätten. Rätten har nu prövat ärendet och kommit fram till att ersättningsmodellen följer gällande lagstiftning.

Så här skriver rätten bland annat:

” Följaktligen finner förvaltningsrätten att det inte har framkommit annat än att det överklagade beslutet är förenligt med lag och andra författningar, särskilt skolförfattningarna och specialregleringen i 14 kap. 6 § skolförordningen. Med beaktande av de begränsningar som ersättningsmodellen innehåller är det inte heller visat att modellen, vid en framtida tillämpning i det enskilda fallet, riskerar att stå i strid med likabehandlingsprincipen i förhållandet mellan kommunala skolor eller förskolor och fristående aktörer.”

­– Det gläder mig att vårt, Alliansens, arbete med ordning och reda i ekonomin samtidigt som vi skapar förutsättningar för valfrihet så tydligt får stöd i domen. Det handlar inte om att slumpa ut pengar till privata aktörer. Vi behöver fler grundskolor och förskolor de närmsta åren och vi vill skapa förutsättningar för en mångfald av utövare i kommunen så att elever och föräldrar i Upplands-Bro kan välja det alternativ som passar dem bäst, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kaj Söder, utbildningschef i kommunen, tycker att det är bra att frågan har prövats.

­– Nu vet vi att vi har en modell som kan användas och som uppfyller det vi ville åstadkomma, en ersättningsmodell som kan främja nyetableringar, säger Kaj Söder.

Relaterade nyheter

Upp