17AUG2020

Tillsammans för ett finare Bro

I fredags 14 augusti avslutades det sex veckor långa trygghetsprojektet Tillsammans För Bro (TFB). Det har inte bara gett 40 ungdomar sommarjobb, utan också bidragit till att skapa ett renare, vackrare och tryggare samhälle.

Gruppledaren Rohiatou Kah målar en lekstuga på Rosenängens förskola.

Gruppledaren Rohiatou Kah målar en lekstuga på Rosenängens förskola.

Det övergripande syftet med TFB har varit att bygga relationer och att öka ungdomarnas ansvar, förståelse och stolthet för närmiljön. I sina sommarjobb har de tillsammans med handledare arbetat med att rusta upp sin ort genom att bland annat måla, plocka skräp och rensa ogräs, i kombination med andra samverkansaktiviteter.

– Vi har bland annat haft besök av FN-ambassadörer som pratat om hållbarhet, gästföreläsare från brandförsvaret, polisen, och den lokala kvinnojouren, men också friskvårdsaktiviteter där ungdomarna fått testa på karate och amerikansk fotboll, berättar de två projektledarna Linnea Sundberg och Sonja Markovic.

Projektledarna Linnea Sundberg och Sonja Markovic framför gångtunneln i Finnsta.

Projektledarna Linnea Sundberg och Sonja Markovic framför gångtunneln i Finnsta.

Motiv från gångtunneln i Finnsta.

Motiv från gångtunneln i Finnsta.

Gångtunneln i Finnsta.

Gångtunneln i Finnsta.

Broborna som rört sig i samhället under sommaren har bland annat kunnat se hur gångtunneln i Finnsta berikats med färgglada muralmålningar, hur de de gråa parkbänkarna vid Råbyskolan omvandlats till konstverk och även sett flera förskolor få tillbaka färgen på staket och lekplatser. Mycket av arbetet har dock handlat om att städa upp, rensa ogräs och plocka skräp.

  • – Den största belöningen är all uppskattning vi har fått av alla som passerat förbi. Folk har varit så positiva och speciellt när de ser att ungdomar kan bidra med bra saker på orten, säger Rohiatou Kah, som arbetat som gruppledare under projektet.
En av de färgglada parkbänkarna vid Råbyskolan i Bro.

En av de färgglada parkbänkarna vid Råbyskolan i Bro.

  • TFB har finansierats av Upplands-Bro kommun, bostadsbolaget Hembla och det kommunala bostadsbolaget Upplands-Brohus.

  • – Det har varit ett fantastiskt gensvar från alla som medverkat. Nu väntar en utvärdering, men redan i dag kan jag säga att projektet lyckats bra, inte minst ur ett samhällsförbättrande perspektiv, säger Carl-Fredrik Wincent, rektor och t.f. avdelningschef för Centrum för vuxenutbildning och arbetsmarknad, som varit samordnare för projektet från kommunens sida.
Några av ungdomarna samlade på Rosenängens förskola.

Några av ungdomarna samlade på Rosenängens förskola.

Lisa Edwards (C), ordförande i gymnasie- och arbetslivsnämnden, är en av de politiker som besökt ungdomarna under sommaren och praoat en dag.

– Jag fick ett väldigt positivt intryck. Förutom att många ungdomar har fått sitt första jobb genom projektet så har de fått in en merit i sin CV, fått lön, tränat på att komma i tid och vara på rätt plats. Och inte minst ta ansvar för sin närmiljö.

Tillsammans För Bro är en del av konceptet Tillsammans för Orten, en idé som har initierats och drivs av den sociala byrån AD Tillsammans.

Målsättningen är att skapa förutsättningar för ungdomar att bli delaktiga i sin närmiljö, så att de kan ta del av utvecklingen i sina områden och ta sig närmare arbetsmarknaden.

Relaterade nyheter

Upp