28JUL2020

Unikt projekt vid Örnässjön

På måndagen inleddes fas två av ett unikt projekt vid Örnässjön i Kungsängen. Med hjälp av en specialbyggd fräsmaskin ska strandängarna återställas på den norra och västra sidan av sjön och därmed säkra den biologiska mångfalden.

Fräsmaskin tar bort vass, tuvor och stubbar för att ge plats åt strandängar.

Fräsmaskinen tar bort vass, tuvor och stubbar för att ge plats åt strandängar.

Restaureringen inleddes tidigare i år med att träd som vuxit nära inpå sjön fälldes och fraktades bort. Fas två, som startade på måndagen, innebär att en speciell fräsmaskin tar bort vass, tuvor och stubbar och sedan jämnar till marken där gräs och blommor ska växa. Marken kommer därefter att få vila till sommaren 2021 innan projektet avslutas med att islandshästar släpps ut på bete på strandängarna, för att förhindra att ängarna växer igen på nytt.

– Det som bland annat är unikt med projektet är att återskapandet sker i en mycket blöt terräng, men också för att ängarna är i ett åldrande skede och igenvuxna med stora träd, säger Maria Elfström, kommunekolog på Upplands-Bro kommun.

Strandängarna som ska återställas ligger vid Örnäs gård på den norra sidan av sjön, samt vid Raskeboda på den västra sidan.

– Återskapandet syftar till att öka den biologiska mångfalden. Framför allt förväntas en mängd häckande fåglar söka sig till de restaurerade områdena genom att fler växter och insekter trivs bättre i den nya miljön, säger Johan Björklind Möllegård, kommunekolog på Upplands-Bro kommun.

Projektet kan genomföras tack vare pengar från länsstyrelsen i Stockholms län och bostadskooperationen HSB. Att HSB delfinansierar projektet handlar om en ekologisk kompensation för att våtmarker i Tibbleområdet i Kungsängen fick torrläggas i samband med bostadsbyggande.

Relaterade nyheter

  • 10 SEP 2021
      Upplands-Bro kommun har tillsammans med Järfälla kommun, samt Energikontoret Storsthlm, sökt och beviljats stöd för att ta fram klimatinvesteringskoncept för båda kommunerna. Upplands-Bro och Järfälla är hittills de enda svenska...
  • 2 SEP 2021
    Hur skulle det se ut om Enköpingsvägen i Bro byggdes om till en levande småstadsgata? Upplands-Bro kommun gav tre arkitektkontor i uppdrag att visualisera hur Enköpingsvägen skulle kunna se ut 2030 efter att den byggts om till småstadsgata....
  • 13 AUG 2021
    Den 19 augusti är det öppet hus och informationsmöte om detaljplanen för Viby 19:3, ett område i Brunna där det planeras för cirka 850 bostäder, skola, förskola och service.
Upp