3JUL2020

Uttalande från gruppledarna i den styrande Alliansen med anledning av de brott som begåtts i Upplands-Bro

"Vi kommer att fortsätta vidta åtgärder men även utveckla vårt samarbete med polisen så att vi tillsammans kan säkra varje Upplands-Brobos rättighet till säkerhet och frihet", skriver gruppledarna för M, L, KD och C i ett gemensamt uttalande.

Från vänster: Lisa Edwards (C), Martin Normark (L), Fredrik Kjos (M) och Jan Stefanson (KD).

"Vi ser mycket allvarligt på de brott som begåtts i vår kommun. Vi kommer aldrig acceptera hot mot våra invånare, hot mot demokratin eller någon form av brottslighet.

Upplands-Bro ska vara en trygg och säker kommun där polisens arbete och insatser är avgörande för att vidta åtgärder mot organiserad brottslighet.

Den polisiära närvaron är nu förstärkt vilket är nödvändigt för vår trygghet och säkerhet i kommunen. Kommunen har under en längre tid förstärkt förmågan och ökat resurserna i strävan att öka tryggheten.

Under senaste tiden har ett trygghetscenter uppförts, fler väktare har tillsatts, fler personer som arbetar på fältet har rekryterats och kommunens verksamheter har förstärkt samarbetet för det brottsförebyggande arbetet.

Vi kommer fortsätta vidta åtgärder men även utveckla vårt samarbete med polisen så att vi tillsammans kan säkra varje Upplands-Brobos rättighet till säkerhet och frihet.

Ökad polisiär närvaro är en avgörande förutsättning för att möta den grova våldsvåg som vi ser utvecklats under en längre tid. Det måste få ett slut."

Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan-Ove Stefanson (KD), Lisa Edwards (C)

Relaterade nyheter

  • 5 AUG 2020
    Spridningen av coronaviruset och konsekvenserna för hälsa, välmående och ekonomi kan skapa oro som påverkar vardagen negativt. Nu har region Stockholm tagit fram ett kostnadsfritt självhjälpsprogram för den som vill lära sig att hantera...
  • 28 JUL 2020
    För att visa sitt stöd för allas värdighet hissar Upplands-Bro kommun regnbågsflaggan vecka 31 i Kungsängens och Bro centrum.
  • 16 JUL 2020
    Sedan sprängningen i Upplands-Bro den 29 juni pågår ett brett polisiärt arbete i området i tät samverkan med kommunens organisation och verksamheter. Den förstärkta polisnärvaron kommer att fortsätta en tid framöver, skriver polisen...
Upp