2JUL2020

Pettersbergsvägen öppnar

På måndag 6 juli öppnas Pettersbergsvägen under E18 för trafik. Initialt tillåts enbart personbilar samt gång- och cykeltrafikanter.

Pettersbergsvägen tunnel under E18

Pettersbergsvägens tunnel under E18

Pettersbergsvägen länkar samman Brunna med Tibble i Kungsängen. Den förenklar möjligheten att ta sig mellan handelsområdena norr och söder om E18. Fram tills nu har vägen varit avstängd, men på måndag 6 juli släpps trafiken på.

Inledningsvis öppnar kommunen Pettersbergsvägen enbart för personbilar, men gång- och cykelbanan för oskyddade trafikanter kommer också att tas i bruk.

Bussar och tungtrafik får inte köra genom tunnel i dagsläget. Kommunen och Trafikförvaltning (SL) undersöker när det kan bli möjligt. Information kring detta kommer att finnas på kommunens hemsida.

Relaterade nyheter

  • 7 OKT 2020
    I oktober börjar de första fyrfackskärlen att ställas ut till fritidshus i Upplands-Bro, från november även till villahushållen. Samtidigt byter kommunen avfallsentreprenör vilket innebär nya tömningsdagar för invånarna. Dem håller...
  • 16 DEC 2019
    Mellan den 13 och den 17 januari kan du lämna din julgran på särskilda upphämtningsplatser i kommunen. Du kan också lämna granen på någon av kommunens kretsloppscentraler.
  • 10 NOV 2019
    Mellan den 15 oktober och den 30 april, står kommunen beredd att snöröja och halkbekämpa. För att underlätta framkomligheten prioriteras vissa vägar, gator och platser.
Upp