26JUN2020

Stort engagemang vid dialogmöte i Bro

Under årets hittills varmaste dag hölls ett dialogmöte om trygghet i Bro. Intresset var stort och närmare 50 personer slöt upp. Mötet hölls utomhus och stolar var utplacerade med två meters mellanrum och alla besökare respekterade de avståndsrekommendationer som finns.

Kommundirektör Ida Texell och trygghets- och preventionschef Rafif Makboul talar utanför Trygghetscentret i Bro.

Kommundirektör Ida Texell och trygghets- och preventionschef Rafif Makboul utanför Trygghetscentret i Bro. Foto: Upplands-Bro kommun

Anledning till att dialogmötet hölls var bland annat crossåkning på cykelbanor, bilbränder och högljuddhet i Bro centrum.

Kommundirektör Ida Texell inledde dialogmötet och presenterade de olika aktörer som fanns på plats. Bland dessa fanns väktarbolag, räddningstjänst, Upplands-Brohus, medarbetare på fritidsgårdar och representanter från Trygghetscenter i Brohuset.

Representanterna från verksamheterna beskrev hur de arbetar med frågor kring trygghet och hur de arbetar olika beroende på vilken målgrupp de riktar sig till. Engagemanget från publiken var stort och frågorna till de olika aktörerna många. Såväl direkta frågor om uthyrning av parkeringsplatser för personer med cross till önskemål om fritidsgård för yngre ungdomar framfördes.

  • – Vi tar invånarnas upplevelser av otrygghet på största allvar. Tillsammans med flera samhällsaktörer har vi bland annat skapat ett Trygghetscenter i Brohuset där vi samlar kompetens kring trygghetsskapande arbete. Genom att arrangera dialogmöten löpande hoppas vi kunna öka alla Brobors möjlighet att medverka till ett tryggare och lugnare Bro. Vi är väldigt glada att så många tog sig tid att komma till mötet, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

Efter mötet fanns möjlighet till enskilda samtal med representanter från kommunen och andra samhällsaktörer.

– Vi är otroligt glada för det stora engagemang som deltagarna vid dialogmötet visade, säger Ida Texell, kommundirektör. Vi behöver samarbeta för att komma framåt, oavsett om det gäller trygghetsfrågor eller andra områden. Just nu pågår ett samråd kring den fördjupade översiktsplanen för Kungsängen och Bro. Där kan alla ge sina synpunkter och inspel kring hur vi ska utveckla trygga, hållbara samhället. Ta din chans att påverka!


Ta kontakt!

Polisen
En uppmaning till alla som upplever otrygghet eller bevittnar incidenter är att anmäla till polisen. För att polisen ska kunna genomföra en utredning behövs så mycket information som möjligt. Information kan lämnas såväl via 112 (akuta situationer), 114 14 (icke akuta situationer) eller via https://polisen.se/kontakt/tipsa-polisen/

Fältarna
Kommunens fältare rör sig på gator och torg under kvällar och nätter. Deras uppgift är att arbeta uppsökande och motverka oro i samhället. Fältarna nås på telefon 072-178 84 07.

Trygghetscenter
Du kan nå trygghetscenter på flera olika sätt. Telefon: 08-581 690 00. Mail: trygg@upplands-bro.se . Du kan också besöka Trygghetscenter i Brohuset.

Relaterade nyheter

Upp