25JUN2020

KSO: ”Använd möjligheten, testa er för antikroppar!”

Sedan en tid tillbaka erbjuder region Stockholm invånarna att kostnadsfritt testa sig för se om man tidigare har varit sjuk i covid-19. En möjlighet som kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) vill uppmana invånare i Upplands-Bro att använda.

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) uppmanar invånare att testa sig för antikroppar mot covid-19.

Ett antikroppstest kan visa om personen som testas har utvecklat antikroppar mot covid-19. Enligt 1177 vårdguiden ger antikroppar sannolikt ett skydd mot att åter insjukna i covid-19 den närmsta tiden.

– Det här är en väldigt bra möjlighet som region Stockholm erbjuder och jag hoppas verkligen att boende här i Upplands-Bro tar chansen och låter testa sig, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

Att testa sig är kostnadsfritt.

Relaterade nyheter

  • 8 DEC 2021
    Kommuners och regioners krisberedskap i kölvattnet av pandemin, är temat på SKRs erfarenhetskonferens den 14-15 december. –Kommuners och regioners roll för en effektiv krishantering är både viktigare och mer central än på decennier,...
  • 2 DEC 2021
    Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) sammanfattar de viktigaste besluten på det senaste kommunstyrelsemötet.
  • 2 DEC 2021
    Kommunstyrelsen sa den 1 december ja till en ny detaljplan för centrala Brunna. Här planeras för bostäder, skola, förskola och service. Planen väntas nu tas upp på kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december.
Upp