24JUN2020

Välkommen till dialogmöte den 25 juni i Bro

Med anledning av de senaste händelser i Bro vill vi bjuda in dig som bor i området till ett dialogmöte om trygghet. Vi träffas utanför Trygghetscenter vid Brohuset den 25 juni kl 17.00-18.00.

Medverkar gör representanter från lokalpolisen, räddningstjänsten, vaktbolaget Rapid, kommunen och Upplands-Brohus för att diskutera situationen i Bro tillsammans med dig.

Ingen föranmälan krävs. Mötet kommer att hållas utomhus. Vatten finns på plats.

Välkommen!

Med vänliga hälsningar
Ida Texell, kommundirektör

Här är några sätt Upplands-Bro kommun jobbar med trygghet i Bro:

  • I våras öppnade ett trygghetcenter i Brohuset. Där finns en rad olika verksamheter som tillsammans arbetar för att motverka otrygghet. Där finns bland annat trygghets- och preventionssamordnare, säkerhetschef, fältare och polis representerade. Fältare arbetar med aktiv uppsökande verksamhet bland ungdomar som rör sig ute kvällar, nätter och helger.
  • Trygghetcentret är uppbyggt efter en beprövad modell som finns i andra kommuner. Målet är att samverkan över organisationer ska öka och att man tidigare ska kunna agera för att motverka kriminalitet och brott.
  • Även medarbetare på fritidsgårdar för ungdomar spelar en viktig roll i det trygghetsskapande arbetet i kommunen. Tillsammans med skola, fältare och andra funktioner kan de tidigt upptäcka och stötta ungdomar som riskerar att utsättas för eller hamna i kriminalitet.
  • Dialogmöten med invånare och affärsidkare i Bro.
  • Upplands-Bro kommun och polisen har ett samverkansavtal gällande ökad trygghet och i kommunen. Avtalet innehåller en rad olika punkter som syftar till att minska brottsligheten och öka tryggheten i Upplands-Bro.


Relaterade nyheter

Upp