23JUN2020

Här hugger kommunens ungdomar i – sommarjobbsgarantin uppfylld

Varje sommarlov erbjuder kommunen feriearbete till ungdomar i 15-17-årsåldern. I år har 357 unga Upplands-Broare fått möjlighet till arbetslivserfarenhet och en egen lön. När politikerna Lisa Edwards (C) och Masoud Zadeh (M) åker runt och träffar några av sommarjobbarna blir de imponerade.

Fyra ungdomar och tre vuxna framför en strandkiosk.

Ungdomarna som har fått feriearbete i strandkiosken på Gröna udden berättade om sina uppgifter för politikerna Lisa Edwards (C) och Masoud Zadeh (M) samt för Carl-Fredrik Wincent, tillförordnad avdelningschef för vuxenutbildning och arbetsmarknad.

Klockan är 9:30 på förmiddagen och det är dags för högläsning på Bergaskolans fritidshem. Två ungdomar jobbar här inom projektet Läsa äger, vilket betyder att de håller i högläsning med fritidsbarnen två gånger om dagen, och dessutom en fysisk aktivitet varje dag.

– Jag är positivt överraskad, det här är kul. Det är bra att vi även är med i fritidsverksamheten hela dagen. Man lär känna barnen och då blir det lättare att involvera dem när vi pratar om boken vi läser, berättar Josefin, som jobbar sin första av totalt tre veckor, som utgör en sommarjobbsperiod.

Den här dagen sitter även två politiker från gymnasie- och arbetslivsnämnden med och lyssnar på sagan: Lisa Edwards (C), ordförande, och Masoud Zadeh (M), vice ordförande. Tillsammans med Carl-Fredrik Wincent, tillförordnad avdelningschef för vuxenutbildning och arbetsmarknad, besöker de under en förmiddag några av de arbetsplatser där ungdomar fått ferieabete.

Josefin får efter högläsningen beröm av Masoud Zadeh, som själv är utbildad lärare.

­– Du ser samtliga elever och skapar en harmonisk miljö, vad duktig du är. Funderar du på pedagogiskt arbete för framtiden? undrar han.

En flicka bakifrån som pratar med en man och en kvinna.

Lisa Edwards (C) och Masoud Zadeh (M) var med under högläsningen som feriearbetare håller i på Bergaskolans fritidshem i sommar.

Frågor om de ungas framtidsplaner återkommer under varje besök. Men oavsett hur framtidsdrömmarna ser ut är sommarjobben en viktig erfarenhet, menar Lisa Edwards.

– Det lär sig att sköta ett jobb, de börjar skapa ett CV och får kontakter i arbetslivet, det är bra för framtiden, säger hon.

Från Bergaskolan går turen till Gröna udden i Kungsängen. I strandkiosken jobbar fyra ungdomar som turas om att ta hand om kunder i kiosken och att vara strandvärdar vilket innebär plocka skräp, se till att bryggan är ren och tömma sopkorgarna.

Deras handledare, Nurleng Abdelkani, är några år äldre men också han projektanställd. Nu har han ansvar för verksamheten och jobbar hela sommaren, när han har ledigt från sina studier, men han började också som feriearbetare för några år sedan, berättar han.

Efter en stund ansluter ytterligare en grupp unga, vars uppgift är att planera spontanaktiviteter på badplatser och idrottsplatser under rubriken ”Aktiv sommar”.

Några av dem hade först fått jobb i äldreomsorgen, men på grund av corona ställdes samtliga vårdjobb in.

– I och med det blev vi av med 60 platser. Men vi lyckades ändå uppfylla sommarjobbsgarantin – alla unga som slutat 9:an eller 1:an och 2:an på gymnasiet, och som sökt jobb via kommunen för första gången, har fått jobb. Och fler därtill, säger Carl-Fredrik Wincent.

Efter att ungdomarna berättat om sina arbetsuppgifter undrar Masoud Zadeh om de planerar att göra något särskilt med sina intjänade pengar. De flesta svarar ”spara” och ”körkort”.

– Jag är nyfiken på hur den unga generationen planerar och resonerar. Jag är väldigt imponerad av ungdomarna vi har träffat idag, säger han.

Fakta: Feriearbete i sommar

  • 357 ungdomar har fått feriearbete via kommunen i sommar.
  • 49 av dessa platser finns inom det privata näringslivet, genom ett samarbete med kommunen. Det är färre än vanligt vilket till stor del beror på coronaläget.
  • Kommunens sommarjobbsgaranti innebär att alla som sökt feriearbete för första gången och som tillhör åldersgruppen (slutat 9:an eller 1:an och 2:an på gymnasiet) ska få feriearbete. Det har kommunen uppfyllt i år. Dessutom har flera som tidigare år haft kommunalt feriearbete, kunnat få det igen.

Relaterade nyheter

Upp