17JUN2020

Ny grafisk profil i digitala kanaler

Under onsdagen kommer färger och logotyp på webbsidan och andra digitala kanaler att ändras. Det är ett led i den nya grafiska profilen som kommunen nu sjösätter.

Upplands-Bro kommuns vapensköld. Vit bakgrund med lila Ekhammarsgubbe.

I september 2020 träder den nya tillgänglighetslagstiftningen för offentliga myndigheters befintliga webbplatser och mobila applikationer i kraft. Att erbjuda digital offentlig service på ett sätt som är tillgängligt för att blir därmed ett lagkrav.

– Upplands-Bro strävar givetvis efter att alla invånare och andra som besöker vår webbplats och våra digitala kanaler möts av information som är tillgänglig för alla. Detta första steg är visuellt synligt för alla. Vi kommer framöver att fortsätta arbetet med att göra samtliga sidor och all information tillgänglighetsanpassad, säger Sara Eklind, kommunikations- och digitaliseringschef i Upplands-Bro kommun.

Den nya grafiska profilen innebär bland annat nya färger som skapar en tydligare konstrast mellan bakgrund och text. Likaså har kontrasterna i kommunens vapensköld förstärkts för att bättre kunna återges för personer med synnedsättning.

Tillgänglighetsdirektivet, som från och med 23 september 2020, omfattar www.upplands-bro.se innebär bland annat att material på en offentlig myndighets webbsidor ska vara möjligt att få uppläst via skärmläsare och att alla dokument som finns publicerade ska kunna gå att få upplästa.

Versioner av loggan och färger i profilen

Varianter av Upplands-Bro kommuns logotyper i olika färgställningar
Färgerna i kommunens grafiska profil

Relaterade nyheter

Upp