10JUN2020

Ordförande inför vårens sista kommunfullmäktige: Tack!

Idag, onsdag 10 juni, sammanträder kommunfullmäktige sista gången innan sommaruppehållet – ett helt digitalt möte. ”Trots restriktionerna som följt av coronapandemin har politiken kunnat rulla på och nödvändiga beslut har kunnat fattas. Jag vill tacka samtliga partier och alla tjänstemän som gjort det möjligt”, säger Anders Åkerlind (M), ordförande i kommunfullmäktige i en sommarhälsning.

Tre äldre män vid ett bord med mikrofoner.

Anders Åkerlind (M) i förgrunden är ordförande i kommunfullmäktige. Bredvid honom sitter Jan-Erik Björk (KD), vice ordförande och Björn-Inge Björnberg (S), andre vice ordförande.

Idag har kommunfullmäktige möte. Men som bekant är inget som det brukar vara. Den här våren har sammanträdena anpassats på olika sätt efter restriktionerna som råder på grund av coronapandemin.

Vid en del möten har partierna minskat antalet representanter, så att endast det antal som krävs för att fatta beslut har varit med.

Dagens möte kommer att hållas helt över nätet.

– Nu har vi en lösning på plats som gör att vi är beslutsmässiga även digitalt. Jag vill tacka samtliga partier, som alla har ställt upp den här våren. Och tjänstemännen i kommunen som har jobbat hårt för att hitta lösningar, säger Anders Åkerlind (M), ordförande i kommunfullmäktige.

Ett fullmäktigesammanträde ställdes in, i mars. Men resten har genomförts enligt plan.

– Vi har kunnat fatta de beslut som har behövts för att kommunens arbete ska fungera. Inga större planer har heller pausats. Nu är det dags för sommarledighet och jag vill önska alla kommuninvånare en riktigt skön sommar, säger Anders Åkerlind.

Politiken live

Nedan kan du titta på livesändningen av kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni klockan 18:30.

Det finns även tillgängligt att se i efterhand.

Relaterade nyheter

  • 8 DEC 2021
    Kommuners och regioners krisberedskap i kölvattnet av pandemin, är temat på SKRs erfarenhetskonferens den 14-15 december. –Kommuners och regioners roll för en effektiv krishantering är både viktigare och mer central än på decennier,...
  • 2 DEC 2021
    Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) sammanfattar de viktigaste besluten på det senaste kommunstyrelsemötet.
  • 2 DEC 2021
    Kommunstyrelsen sa den 1 december ja till en ny detaljplan för centrala Brunna. Här planeras för bostäder, skola, förskola och service. Planen väntas nu tas upp på kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december.
Upp