9JUN2020

Fördjupade översiktsplaner för Kungsängen och Bro går ut på samråd

Ett förslag på fördjupade översiktsplaner för kommunens båda tätorter går idag, tisdag 9 juni 2020, ut på samråd. De handlar om hur Kungsängen och Bro ska utvecklas på lång sikt – och nu kan den som vill lämna sina synpunkter och tycka till om förslaget.

Två bilder i en. Övre halvan är en översiktsbild av centrala Kungsängen. Nedre en bild av Bro centrum.

Nu går fördjupade översiktsplaner för Kungsängen (övre) och Bro (nedre) ut på samråd.

De fördjupade översiktsplanerna zoomar in på kommunens tätorter: Kungsängen och Bro, där många människor bor och rör sig. Planerna lyfter förslag på hur väg- , gång- och cykelnätet ska utvecklas, var man kan förtäta med bostäder, och hur kommunen kan rustas för ett förändrat klimat med fler värmeböljor, skyfall och översvämningar.

I förslaget har man tittat särskilt på hur Bro centrum och Kungsängens centrum kan utvecklas till trygga och levande platser, hur stationsområdena kan utvecklas och hur de kan bli roligare och enklare att orientera sig i för barn.

– Upplands-Bro behöver utvecklas i takt med att kommunen växer. Nu hoppas vi att många tar del av förslaget och skickar in sina tankar och synpunkter. Tillsammans planerar vi nu för framtidens Kungsängen och Bro, säger Jan Stefanson (KD), ordförande i samhällsbyggnadsutskottet.

Arbetet med de fördjupade översiktsplanerna har pågått i över två och ett halvt år.

– Det är ett gediget förslag som många duktiga medarbetare har bidragit till. Nu blir det spännande att se hur det tas emot av invånarna, vi hoppas att många skickar in synpunkter och är med och påverkar den fortsatta processen, säger Linda Edgren, tillförordnad samhällsbyggnadschef.

Samrådstiden sträcker sig till den 25 september 2020.

 Läs mer

Tyck till! Senast den 25 september måste du skicka in dina synpunkter på förslaget till kommunen.

Här kan du läsa mer om förslaget. Du hittar även information om hur du gör för att skicka in synpunkter.

Relaterade nyheter

Upp