9JUN2020

Årets pedagogiska pris till förskolan Bergshöjden

”På förskolan Bergshöjden finns en tydlig vision om att ge barnen en fördjupad digital kompetens, genom att sträcka sig bortom roliga appar och digitala klipp. Barnen bjuds in att själva skapa och forma sitt digitala utbud. De får testa olika tekniker och format, dessutom engagerar de sig i viktiga samhällsfrågor som källkritik och miljö. Det är tydligt att personalen tror på att barnen är kompetenta nog, trots sin ringa ålder, vilket ger barnen självförtroende och skaparglädje.”

Så lyder motiveringen som gav förskolan Bergshöjden årets pedagogiska pris.

Pedagoger på förskolan Bergshöjden fotograferade utomhus, hållande en utmärkelse

Pedagoger på förskolan Bergshöjden tillsammans med Kaj Bergenhill (M) ordförande Utbildningsnämnden, Hans Åberg (L) 1:e vice ordförande Utbildningsnämnden samt Ann-Louise Rantanen, utbildningskontoret. Foto: Upplands-Bro kommun

Skickliga pedagoger spelar en avgörande roll för barn och elevers utveckling och lärande. Därför delar Upplands-Bro kommun varje år ut ett pedagogiskt pris till någon eller några pedagoger som utmärker sig i sitt pedagogiska uppdrag och genom detta bidrar till ökad måluppfyllelse.

Priset omfattar samtliga kommunala och fristående förskolor, pedagogisk omsorg och skolor i Upplands-Bro kommun. Priset delas ut vid läsårets slut.

Kommunens pedagogiska pris är en uppmuntran till och bekräftelse på vikten av god pedagogik. Tanken är att priset ska ge inspiration, ökat fokus på pedagogens betydelse och bidra till en ökad måluppfyllelse för våra barn och elever.

– Vi är oerhört stolta och rörda över att vårt arbete belönas med årets pedagogiska pris. Medarbetarna på förskolan gör ett fantastiskt arbete med att skapa och utveckla det digitala lärandet, både tillsammans med barnen och med kollegor. Att veta att föräldrar till barn på förskolan nominerat oss gör oss extra glada och stolta, säger Maria Cramer, rektor på förskolan Bergshöjden.

Varje år har ett givet fokusområde där verksamheten ska nå god måluppfyllelse. Fokusområdet för 2019/2020 är digital kompetens. Den digitala kompetensen löper som en röd tråd genom förskolan och skolan. Barn och elever ska ges möjlighet att utvecklas som producenter i en tillgänglig digital lärmiljö utifrån sina behov och förutsättningar. Forskning visar att digitala verktyg förbättrar och förändrar barns och elevers förutsättningar för lärande om de tillgängliggörs och används på rätt sätt. Det är en tydligt identifierad framgångsfaktor, då det ger en ökad flexibilitet samt mer variationsrika lärandesituationer och därmed ger fler barn tillgång till undervisningen.

– Det pedagogiska priset är ett mycket viktigt sätt att uppmärksamma den goda pedagogik som bedrivs inom våra verksamheter. Den digitala kompetens som medarbetare inom förskolor och skolor bidrar med är väsentlig för barnens framtida utbildning. Idag firar vi förskolan Bergshöjden, men vi får inte glömma att det bedrivs mycket gott arbete inom det digitala området på alla andra skolor och förskolor också. Men, idag är det förskolan Bergshöjdens dag och vi vill rikta ett stort, varmt och hjärtligt grattis till pedagogerna, men mest till barnen på förskolan som får ta del av denna spännande utveckling, säger Kaj Bergenhill (M), ordförande Utbildningsnämnden.

Prissumman ska användas till utvecklingsarbete inom yrkesområdet, till exempel kompetensutveckling.

Prisutdelning inomhus.

Kaj Bergenhill, Hans Åberg och Ann-Louise Rantanen delar ut årets pedagogiska pris till överraskade pedagoger på förskolan Bergshöjden.

Relaterade nyheter

  • 15 OKT 2021
    Att använda digitala verktygen är en naturlig och självklar del av vardagen för de allra flesta barn idag. Digitala verktyg kan användas för att göra undervisning i förskolor och skolor mer tillgänglig för alla barn och stärka barnens...
  • 1 OKT 2021
    När höstterminen 2021 började startade också den nya verksamheten Upp-Starten för elever som nyligen kommit till Sverige. Syfte med verksamheten är att ge eleverna en så bra start som möjligt i den svenska skolan.
  • 23 SEP 2021
    Hur kan en utomhusyta som vuxna knappt ser förvandlas till att bli en plats att stanna till vid, leka vid och använda? Svaret är enkelt. Genom att se världen genom barnens ögon. Detta testas nu i Upplands-Bro.   
Upp