19MAJ2020

Till minne av Gudrun och Börje Sandén

Makarna Gudrun Sandén, 90 och Börje Sandén, 92 har avlidit. Många kommer att minnas dem för deras livslånga arbete med att gräva fram och dokumentera Upplands-Bros lokala historia.

En man talar i mikrofon. Bredvid står en kvinna. I bakgrunden en yngre man.

2018 delades Sandénstipendiet, som kommunen instiftat till makarna Sandén, ut för första gången under Fest i byn i Bro. Börje och Gudrun var själva med under prisutdelningen.

De båda folkskollärarna Gudrun och Börje Sandéns gärning för lokal historia i Upplands-Bro kommun kan inte nog understrykas. Enligt en text i tidskriften Ledungen, som ges ut av Stockholms läns hembygdsförbund, flyttade de som nygifta till Upplands-Bro 1952, samma år som kommunen bildades.

Båda engagerade sig i den lokala politiken och även i de lokala hembygdsföreningarna. Börje Sandén satt under en period som ordförande i kommunens kulturnämnd, startade i slutet av 1970-talet tidningen ”Historiska nyheter” och skrev också en bok med titeln ”Det hände i Upplands-Bro”, som kom ut 1984.

Startade forskningsinstitut

1987 kläckte, enligt artikeln i Ledungen, makarna Sandén idén om Upplands-Bro kulturhistoriska forskningsinstitut, UKF, som bland annat byggde upp samarbeten mellan amatörarkeologer och antikvariska myndigheter. UKF beskriver själv sin hemsida som Upplands-Bros ”lokalhistoriska skattkammare”, här kan den som är intresserad ta del av 30 års historisk forskning.

Makarna Sandén har uppmärksammats för sitt engagemang på många sätt. Bland annat tilldelades de båda 2008 Nordiska museets Hazelius-medalj för hembygdsvårdande gärning.

"Har betytt enormt mycket"

2018 instiftade Upplands-Bro kommun Sandénstipendiet till Gudrun och Börje Sandéns ära, som ska uppmuntra till och premiera kulturhistorisk verksamhet lokalt i Upplands-Bro.

– Det är viktigt att vi känner till vår historia, både gamla och nya Upplands-Broare. Man uppskattar sin trakt när man känner till bakgrunden. Gudrun och Börje Sandén har betytt enormt mycket för den historiska beskrivningen av vår kommun, och deras arbete fortsätter genom UKF och Sandénstipendiet, säger Anders Åkerlind (M), ordförande i kommunfullmäktige.

En kvinna och en man håller varsin medalj.

Gudrun och Börje Sandén mottog Nordiska museets Hazelius-medalj för hembygdsvårdande gärning 2008. Foto: Kjell Nilsson/Ledungen

Relaterade nyheter

Upp