12MAJ2020

Är du preppad? Krisberedskapsveckan 11-17 maj

Varje år genomförs den nationella informationskampanjen Krisberedskapsveckan leds av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Syftet är att öka människors motståndskraft inför samhällskriser. Årets kampanj genomförs 11–17 maj.

Broschyren "Om krisen eller kriget kommer" som gavs ut av MSB 2018.

Broschyren "Om krisen eller kriget kommer" som gavs ut av MSB 2018. Foto: Most Photos

Krisinformation.se - all viktig information samlad på en plats

Vid en kris är det viktigt att du vet var du ska kunna hitta bekräftad information snabbt. Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.

Relaterade nyheter

  • 5 AUG 2020
    Spridningen av coronaviruset och konsekvenserna för hälsa, välmående och ekonomi kan skapa oro som påverkar vardagen negativt. Nu har region Stockholm tagit fram ett kostnadsfritt självhjälpsprogram för den som vill lära sig att hantera...
  • 28 JUL 2020
    För att visa sitt stöd för allas värdighet hissar Upplands-Bro kommun regnbågsflaggan vecka 31 i Kungsängens och Bro centrum.
  • 16 JUL 2020
    Sedan sprängningen i Upplands-Bro den 29 juni pågår ett brett polisiärt arbete i området i tät samverkan med kommunens organisation och verksamheter. Den förstärkta polisnärvaron kommer att fortsätta en tid framöver, skriver polisen...
Upp