7MAJ2020

Kommunen erbjuder Upplands-Bros gymnasieelever restaurangluncher

Gymnasieelever som är folkbokförda i Upplands-Bro kommun kommer från och med onsdag 13 maj att få hämta ut luncher från lokala restauranger, som kommunen bekostar. Detta för att stötta det lokala näringslivet samtidigt som eleverna erbjuds näringsrika måltider.

Två matlådor med sallad.

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) fattade ett ordförandebeslut den 29 april. Anledningen är främst att stötta de lokala krögarna eftersom restaurangbranschen har drabbats hårt av den pågående pandemin.

– Restaurangbranschen i Upplands-Bro är en mycket viktig del av näringslivet i stort. Ett bra utbud av restauranger gynnar även övrig handel och företagande. Därför är det viktigt för kommunen som helhet att restaurangerna som finns här idag överlever pandemin, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

Samtliga restauranger erbjuds nu möjligheten att ansluta till detta. Hittills har 15 tackat ja. Samtidigt pågår förberedelser för att se till att logistiken fungerar kring själva hämtandet av maten.

Upplägget ser ut så här:

  • De som kan nyttja erbjudandet är gymnsieelever som är folkbokförda i Upplands-Bro – oavsett vilken skola de går på.
  • Kommunen bekostar en måltid per vardag, till en summa av max 84 kronor (inklusive moms).
  • Eleven väljer själv restaurang och måltid – dock är pizza och pommes frites inte tillåtet att välja eftersom kommunen har som policy att följa Livsmedelsverkets rekommendationer.
  • De elever som vill ta del av erbjudandet kommer att få anmäla sig via kommunens hemsida. Då får eleverna QR-koder som de använder för att ”handla” med. Maten ska hämtas mellan klockan 11 och 14.

Runt 1000 elever

I Upplands-Bro kommun är runt 1000 gymnasieelver folkbokförda. Ungefär hälften går på Upplands-Bro-gymnasiet, resten går på andra skolor. Majoriteten får sedan en tid tillbaka distansundervisning.

– Genom att erbjuda de här 1000 eleverna take away-luncher från restauranger och matställen i Upplands-Bro stöttas det lokala näringslivet i en svår tid samtidigt som eleverna kan fortsätta att erbjudas näringsrika måltider. Det ökar förutsättningarna för dem att klara skolarbetet, säger Lisa Edwards (C), ordförande i gymnasie- och arbetslivsnämnden.

Kommunens elever ska kunna börja hämta luncher på restaurangerna från och med onsdag 13 maj Information om hur man anmäler sig och andra detaljer skickas ut till samtliga elever via kommunens skolportal Vklass.

Övriga elever på UBG

Upplands-Bro-gymnasiets elever som bor i andra kommuner kan inte ta del av erbjudandet. Detta för att de då skulle behöva åka – ofta kollektivt – till och från Upplands-Bro, vilket inte är lämpligt under pågående pandemi.

Relaterade nyheter

Upp