29APR2020

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) önskar trevlig Valborg

På grund av coronapandemin blir det inga majbrasor i år, som det brukar. Men som tur är gör våren ändå sitt härliga intåg! När nu vintern rasar, men vårtalen och körsången uteblir, kommer här en Valborgshälsning från kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M).

Fredrik Kjos framför en bild på en majbrasa.

Relaterade nyheter

  • 8 DEC 2021
    Kommuners och regioners krisberedskap i kölvattnet av pandemin, är temat på SKRs erfarenhetskonferens den 14-15 december. –Kommuners och regioners roll för en effektiv krishantering är både viktigare och mer central än på decennier,...
  • 2 DEC 2021
    Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) sammanfattar de viktigaste besluten på det senaste kommunstyrelsemötet.
  • 2 DEC 2021
    Kommunstyrelsen sa den 1 december ja till en ny detaljplan för centrala Brunna. Här planeras för bostäder, skola, förskola och service. Planen väntas nu tas upp på kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december.
Upp