24APR2020

Trafikarbetet på Granhammarsvägen – så vill kommunen underlätta

Just nu pågår vägarbeten på Granhammarsvägen i Kungsängen. När allt står klart kommer både trafikmiljön och säkerheten att ha förbättrats. Men det är besvärligt för trafikanter under tiden, vilket många boende har uppmärksammat. Nu jobbar kommunen för att hitta sätt att förbättra framkomligheten under resten av byggtiden.

Kartskiss över åtgärdsplaner.

Planerade åtgärder längs Granhammarvägen.

Det är flera förbättringar som nu görs på Granhammarsvägen.

 • Två cirkulationsplatser byggs vid på- och avfarterna till E18. Detta kommer att ge ökad säkerhet och bättre flyt i trafiken.
 •  
 • En ny gång- och cykelväg byggs som innebär att gående och cyklister inte längre kommer att behöva korsa bilvägen, detta för att öka säkerheten.

Blir bättre

Arbetet kommer att pågå fram till hösten 2021. När allt står klart kommer alltså Granhammarsvägen att ha förbättrats för både gående, cyklister och fordonsförare, men just nu är läget besvärligt.

– När vi gör nödvändiga trafikomläggningar så påverkar det alltid trafiken. Vi gör det för att det kommer att bli bättre långsiktigt och det måste man ha förståelse för och respektera. Men det kommer inte att vara så här besvärligt under hela byggtiden, säger Mathias Rantanen, samhällsbyggnadschef i Upplands-Bro kommun.

Alternativ väg

Till sommaren öppnas ytterligare en underfart under E18, norr om Brunna handelsområde. Det kommer att avlasta Granhammarsvägen och ge boende i Brunna en alternativ väg in och ut ur området.

Men kommunen försöker på flera sätt underlätta det ansträngda läget redan innan dess.

– Vi har idag varit i kontakt med Coop distributionslager och Trafikverket med vädjan om att leda den tunga trafiken via Kockabacka trafikplats. Vi diskuterar också olika möjligheter med entreprenören, vi vill se över etappindelningen i vägarbetet för att förbättra framkomligheten så snart som möjligt, säger Mathias Rantanen.

En sak många undrar på sociala medier där detta diskuteras är om det ska stå flaggvakter på Granhammarsvägen under hela byggtiden. Blir inte det kostsamt?

– Flaggvakter finns av säkerhetsskäl på plats under etableringstiden, inte under hela byggtiden, säger Mathias Rantanen.

Relaterade nyheter

 • 28 JUL 2020
  På måndagen inleddes fas två av ett unikt projekt vid Örnässjön i Kungsängen. Med hjälp av en specialbyggd fräsmaskin ska strandängarna återställas på den norra och västra sidan av sjön och därmed säkra den biologiska mångfalden.
 • 16 JUN 2020
  I Stockholms län går det vanligtvis åt mycket vatten under varma vår- och sommardagar när många vattnar trädgårdar och fyller pooler. I vårt område är vi lyckligt lottade som kan hämta vatten i Mälaren för att producera dricksvatten....
 • 9 JUN 2020
  Ett förslag på fördjupade översiktsplaner för kommunens båda tätorter går idag, tisdag 9 juni 2020, ut på samråd. De handlar om hur Kungsängen och Bro ska utvecklas på lång sikt – och nu kan den som vill lämna sina synpunkter och tycka...
Upp