22APR2020

Upplands-Bro i topp när företagarna tycker till

Upplands-Bro ligger kvar i topp-fem i Stockholms län det gäller kommunens service till lokala företag. I en kategori är kommunen till och med bäst i hela Sverige. Det står klart när 2019 års siffror i den årliga NKI-rankingen (Nöjd-kund-index) presenteras.

Tre män, en far och hans två söner, framför en röd byggnad.

Peter Magnusson från familjeföretaget Magnusson Petfood ger Upplands-Bro kommun guldstjärna i hanteringen av hans bygglovsärende. Här med sönerna Jonas och Kåre Magnusson, som är med och driver företaget.

Varje år undersöks hur företagare tycker att Sveriges kommuner sköter sin myndighetsutövning gentemot näringslivet. Nu är resultatet från 2019 års undersökning här och företagarna i Upplands-Bro fortsätter att ge tummen upp till kommunen.

I två kategorier får Upplands-Bro högre poäng än förra året. Bygglov tar ett rejält skutt uppåt, från 71 till 81 av 100. I kategorin Serveringstillstånd får kommunen full pott med 100 av 100 NKI (Nöjd-kund-index) – vilket gör Upplands-Bro är bäst i Sverige i den kategorin.

– Lokala företag är oerhört viktiga för oss. Det är där jobben skapas. Deras syn på kommunen spelar därför stor roll. Jag är glad och stolt över de höga betyg vi får av våra lokala företag, samtidigt som jag också konstaterar att vi kan bli bättre i vissa delar av servicen till vårt lokala näringsliv, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

Mycket hög nivå

Även Brandkåren Attundas brandskyddsarbete, som bedöms i samma undersökning, klättrar i rankingen.

Det som bedöms i undersökningen är tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

I kategorin Livsmedelskontroll tappar kommunen marginellt men ligger kvar på en ”mycket hög nivå” med 89 av 100. Endast Miljö-kategorin hamnar på en låg nivå.

– Det är värdefull information som vi tar med oss i vårt fortsatta arbete. Jag vill tacka de företag som deltagit i undersökningen och därmed hjälper oss att bli bättre. Det övergripande resultatet visar att vår företagsservice håller en mycket hög nivå, säger Marcus Nybom, näringslivschef i Upplands-Bro kommun.

"Guldstjärna"

En av företagarna som ger guldstjärna till servicen i Upplands-Bro kommun är Peter Magnusson, grundare till familjeföretaget Magnusson Petfood i Bro.

Förra året satsade företaget på ett energieffektivisera sin fabrik, vilket krävde en tillbyggnad. I november beviljades företaget ett investeringsbidrag från energimyndigheten – men investeringen skulle redovisas redan i mars så det blev bråttom att bygga tillbyggnaden.

– Jag vet att bygglov kan ta tid. Jag kontaktade kommunen, förklarade min situation och fick hjälp. Jag ansökte i mitten på december och i början av januari var det klart. Det var ett okontroversiellt bygglov men byråkratins kvarnar ska ju ha sin gång. Jag är oerhört tacksam för hur kommunen hanterat detta, det är guldstjärna, säger Peter Magnusson.

NKI Upplands-Bro kommunärenden 2019:
Bygglov: 81
Miljö- och hälsoskydd: 58
Livsmedelskontroll: 89
Serveringstillstånd: 100
Brandskydd: 83

Sammanlagt: 76
(2018: 76, 2017: 75)

Relaterade nyheter

  • 28 JUN 2022
    Nyföretagarcentrum i Upplands-Bro har avslutats. Kommunen satsar nu på en ny form för att utveckla entreprenörskap och nyföretagande i kommunen. Upplands-Brobor med en dröm och idé ska få möjlighet att utveckla sina affärsidéer. I...
  • 21 JUN 2022
    Näringslivsavdelningen på Upplands-Bro kommun besöker lantbruken i kommunen. Syftet är att öka kunskapen och förståelsen för gröna och areella näringar och samtidigt ge en ökad synlighet för lantbruksföretagen.
  • 20 JUN 2022
    Tillsammans med Stiftelsen Tryggare Sverige arbetar Upplands-Bro kommun med att kartlägga hur brottslighet och otrygghet påverkar det lokala näringslivet. En enkätundersökning genomförs bland företagare i kommunen den 3 juni till 3...
Upp