20APR2020

Ny teknik och långsiktighet ska förhindra framtida vattenläckor

Då och då drabbas Upplands-Bro av vattenläckor. Men hur ser kommunens vattenledningsnät ut? Och vad gör kommunen för att förhindra framtida vattenläckor? Kommunens VA-chef, Henrik Kristensson, berättar att mycket har hänt under de senaste åren. Och ännu fler förbättringar är på gång.

Henrik Kristensson, VA-chef i Upplands-Bro kommun.

– Det handlar om ny teknik, en långsiktig åtgärdsplan och ett förändrat arbetssätt där vi fokuserar mer på förebyggande insatser, säger Henrik Kristensson, VA-chef i Upplands-Bro kommun.

Ny VA-plan

2018 antog Upplands-Bro en ny VA-plan. Planen är en noggrann kartläggning av vattenledningsnätets styrkor och svagheter. VA-planen innehåller också en förnyelseplan som beskriver nätets underhållsbehov. Förnyelseplanen sträcker sig fram till år 2100.

Kommundirektör, Ida Texell, understryker vikten av långsiktighet i VA-arbetet.

– Med den nya VA-planen höjer vi blicken rejält. Kommunens vattenförsörjning ska präglas av långsiktighet och hållbarhet, säger Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro kommun.

Styrkor och svagheter

Kommunens vattenledningsnät är relativt välutbyggt, vilket innebär god dricksvattenskapacitet i stora delar av kommunen. På de flesta platser finns det också goda möjligheter att snabbt koppla om vattnet vid vattenläckor, vilket förkortar tiden utan vatten för kommunens hushåll.

Problemen med vattenledningsnätet handlar framförallt om att ledningarna är väldigt gamla. De flesta ledningar byggdes under 60- och 70-talet.

– Det föråldrade nätet innebär ett ökat underhållsbehov. Därför behöver vi byta ut och förnya ledningarna, förklarar Henrik.

Kameror och mikrofoner

Förutom förnyelseplanen använder kommunen också ny teknik för att snabbt kunna upptäcka vattenläckor och svagheter i VA-nätet.

Systematisk områdesfilmning i avlopps- och dagvattenledningar är ett exempel. Rent konkret handlar det om att kommunen skickar ned kameror i ledningarna för att i ett tidigt skede upptäcka sprickor och korrosion i betongledningar. Tanken är att beta av hela kommunens ledningar under en 5-10-årsperiod.

Ett annat nytt grepp kommunen använder är läcksökning i dricksvattennätet med hjälp av mikrofoner. Genom att lyssna på ventiler och brandposter kan ljud som indikerar mindre läckor upptäckas. Läckor som finns med inte syns.

– Vi vill upptäcka och åtgärda små problem innan de blir stora problem för Upplands-Broborna, säger Henrik.

Smarta vattenmätare

Kommunen har också börjat att installera nya smarta vattenmätare. Vattenmätarna har en inbyggd sensor som lyssnar på vattenströmmen. Mätaren läser av strömmen en gång i minuten och kan upptäcka läckor i ett väldigt tidigt skede. Mätarna kan också larma vid onormal förbrukning av vatten i hemmet.

– Ett exempel är en fastighetsägare som hade glömt att stänga av en vattenslang i trädgården. Slangen sprutade ut tio kubikmeter vatten per dag. Mätaren upptäckte detta och vi kunde snabbt höra av oss till fastighetsägaren, och tillsammans åtgärda problemet, berättar Henrik.

De nya vattenmätarna fasas sakta men säkert in.

– Redan idag har vi 600 nya mätare på plats. De gamla mätarna kommer att bytas ut under en period på 7-8 år, förklarar Henrik.

Ny vattenledning

I september invigdes Norrvattens nya vattenledning i kommunen. Den nya ledningen knyter ihop Upplands-Bro med Sigtuna. Det betyder att kommunen inte längre bara får vatten från Järfälla, utan nu från två håll. Det innebär att kommunen blir mindre känslig för vattenläckor.

– Nu krävs två rejäla incidenter samtidigt för att kommunen ska bli helt utan vatten. De nya ledningarna är också i bättre material och har längre livslängd, säger Henrik.

Många vattenläckor sker på våren när tjälen går ur marken.

Fem snabba med Henrik

Hur många vattenläckor lagar kommunen varje år?
– Ungefär 5-10 stycken. Men invånarna märker inte av alla läckor vi lagar.

Har Upplands-Bro fler vattenläckor jämfört med andra kommuner?
– Min erfarenhet säger att vi har varken fler eller färre.

Varför sker de flesta vattenläckor på våren?
– Våren är en känslig tid när tjälen går ur marken. Då blir det rörelser i marken vilket påfrestar gamla ledningar. Annars är rost en vanlig orsak till vattenläckor.

Hur samarbetar kommunen med andra kommuner och verksamheter under vattenkriser?
– Vi har ett nära och tätt samarbete med Norrvatten. Både strategiskt men också på driftsnivå när vi befinner oss ”i gropen” tillsammans. Vi har också ett gott samarbete med våra närkommuner, vid exempelvis nödvattenförsörjning.

Kan jag som invånare hjälpa till vid en vattenläcka?
– Absolut, vi vill gärna att du hör av dig till kommunen om du upptäcker en vattenläcka. Sedan är det bra om du håller dig uppdaterad om läckan via kommunens webbplats* och följer eventuella instruktioner från kommunen. Sedan får du gärna hjälpa oss dela och sprida bekräftad information och instruktioner

* Kommunen uppdaterar alltid om vattenläckor under ”Viktiga meddelanden” på startsidan på kommunens webbplats.

Relaterade nyheter

Upp