14APR2020

Arbete på Granhammarsvägen

Just nu pågår arbete med att förbättra trafiksäkerheten på Granhammarsvägen i Kungsängen. Målet med arbetet är att förbättra trafikmiljön – både säkerhetsmässigt och trafikmiljömässigt.

Under vecka 16 kommer betongbarriärer ställas ut längs med Granhammarsvägen samt längs på- och avfarterna för att separera byggnadsarbetare och de gående från biltrafik. Arbetet påbörjas preliminärt onsdag vecka 16 och beräknas vara färdigutställt under vecka 17. Arbetet kommer att ske dagtid och kan komma att påverka framkomligheten för trafik.

Den 14 april flyttas busshållplatsen Musikvägen, i riktning mot Kungsängens centrum, ca 75 m bakåt.

Sprängningsarbeten kommer att utföras vid avfarten från E18 från Enköpingshållet i månadsskiftet april-maj. Arbete med rivning av asfalt beräknas starta vecka 18-19.

Relaterade nyheter

  • 10 JUN 2021
    Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan, FÖP, för Bro. Nu är förslaget ute på granskning och kommunen bjuder in till två drop in-möten, då vi berättar om förslaget och svarar på frågor. Tisdag...
  • 2 JUN 2021
    Skorstenen på EON:s gamla panncentral i Bro centrum ska rivas. I och med det försvinner det 58 meter höga landmärket. Den 7 juni sätter arbetet igång.
  • 2 JUN 2021
    Vad kan en enskild invånare göra för att leva mer hållbart? Svaret har Upplands-Bro kommuns energi- och klimatrådgivare, som kan ge individuella råd kring hur energianvändningen och miljöpåverkan kan minskas – och pengar sparas.
Upp