14APR2020

Arbete på Granhammarsvägen

Just nu pågår arbete med att förbättra trafiksäkerheten på Granhammarsvägen i Kungsängen. Målet med arbetet är att förbättra trafikmiljön – både säkerhetsmässigt och trafikmiljömässigt.

Under vecka 16 kommer betongbarriärer ställas ut längs med Granhammarsvägen samt längs på- och avfarterna för att separera byggnadsarbetare och de gående från biltrafik. Arbetet påbörjas preliminärt onsdag vecka 16 och beräknas vara färdigutställt under vecka 17. Arbetet kommer att ske dagtid och kan komma att påverka framkomligheten för trafik.

Den 14 april flyttas busshållplatsen Musikvägen, i riktning mot Kungsängens centrum, ca 75 m bakåt.

Sprängningsarbeten kommer att utföras vid avfarten från E18 från Enköpingshållet i månadsskiftet april-maj. Arbete med rivning av asfalt beräknas starta vecka 18-19.

Relaterade nyheter

  • 28 JUL 2020
    På måndagen inleddes fas två av ett unikt projekt vid Örnässjön i Kungsängen. Med hjälp av en specialbyggd fräsmaskin ska strandängarna återställas på den norra och västra sidan av sjön och därmed säkra den biologiska mångfalden.
  • 16 JUN 2020
    I Stockholms län går det vanligtvis åt mycket vatten under varma vår- och sommardagar när många vattnar trädgårdar och fyller pooler. I vårt område är vi lyckligt lottade som kan hämta vatten i Mälaren för att producera dricksvatten....
  • 9 JUN 2020
    Ett förslag på fördjupade översiktsplaner för kommunens båda tätorter går idag, tisdag 9 juni 2020, ut på samråd. De handlar om hur Kungsängen och Bro ska utvecklas på lång sikt – och nu kan den som vill lämna sina synpunkter och tycka...
Upp