8APR2020

Ny parkeringsyta vid Lillsjöns badplats öppnad

Sedan i februari pågår arbete med att anlägga nya parkeringsplatser vid Lillsjö badväg. Under en period har parkeringsytorna närmast badplatsen och naturreservatet varit avstängda då vi anlagt ytterligare en parkeringsyta.

Den nya parkeringsytan är nu klar och togs i bruk i helgen. Det är nu möjligt att använda alla tre parkeringsytorna närmast badplatsen och naturreservatet.

Arbetena närmast Granhammarsvägen samt vid äldreboendet och förskolan planeras vara klara till sommaren.

Parkeringar vid Lillsjö badväg

Relaterade nyheter

  • 10 JUN 2021
    Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan, FÖP, för Bro. Nu är förslaget ute på granskning och kommunen bjuder in till två drop in-möten, då vi berättar om förslaget och svarar på frågor. Tisdag...
  • 2 JUN 2021
    Skorstenen på EON:s gamla panncentral i Bro centrum ska rivas. I och med det försvinner det 58 meter höga landmärket. Den 7 juni sätter arbetet igång.
  • 2 JUN 2021
    Vad kan en enskild invånare göra för att leva mer hållbart? Svaret har Upplands-Bro kommuns energi- och klimatrådgivare, som kan ge individuella råd kring hur energianvändningen och miljöpåverkan kan minskas – och pengar sparas.
Upp