30MAR2020

Tibbledammen rensas på sediment

Nu inleds arbetet med att rensa Tibbledammen från sediment. Sedimentet måste avlägsnas för att behålla dammens reningsfunktion.

Tibbledammen.


Flytande ponton

Arbete inleds under vecka 13 och förväntas avslutas vecka 30.

Reningsarbetet utförs av en ponton med sugslang som flyter på vattenytan. Arbetet förväntas inte störa närboende.

Varför finns dammen?

Tibbledammen är en dagvattendamm. När dagvatten kommer i kontakt med olika ytor som vägar, tak, gårdar med mera blir det förorenat. Dammen hindrar föroreningarna från att rinna direkt ut i kommunens vattendrag och vidare till Mälaren.

Dagvatten

Relaterade nyheter

  • 16 JUN 2020
    I Stockholms län går det vanligtvis åt mycket vatten under varma vår- och sommardagar när många vattnar trädgårdar och fyller pooler. I vårt område är vi lyckligt lottade som kan hämta vatten i Mälaren för att producera dricksvatten....
  • 9 JUN 2020
    Ett förslag på fördjupade översiktsplaner för kommunens båda tätorter går idag, tisdag 9 juni 2020, ut på samråd. De handlar om hur Kungsängen och Bro ska utvecklas på lång sikt – och nu kan den som vill lämna sina synpunkter och tycka...
  • 29 APR 2020
    Med start vecka 18 kommer det utföras justeringar i avstängningarna på Granhammarsvägen för att få ett bättre flyt i trafiken, främst till och från Brunna. – Den första lösningen av trafikomledningen var inte bra. Därför görs den...
Upp