30MAR2020

Tibbledammen rensas på sediment

Nu inleds arbetet med att rensa Tibbledammen från sediment. Sedimentet måste avlägsnas för att behålla dammens reningsfunktion.

Tibbledammen.


Flytande ponton

Arbete inleds under vecka 13 och förväntas avslutas vecka 30.

Reningsarbetet utförs av en ponton med sugslang som flyter på vattenytan. Arbetet förväntas inte störa närboende.

Varför finns dammen?

Tibbledammen är en dagvattendamm. När dagvatten kommer i kontakt med olika ytor som vägar, tak, gårdar med mera blir det förorenat. Dammen hindrar föroreningarna från att rinna direkt ut i kommunens vattendrag och vidare till Mälaren.

Dagvatten

Relaterade nyheter

Upp