10MAR2020

Upplands-Bro kommuns vuxenutbildning inleder samarbete med Håbo kommun

Från och med sommaren 2020 inleder Upplands-Bro kommun ett samarbete med Håbo kommun med syftet att stärka vuxenutbildningen i kommunen och närområdet. Samarbetet innebär att utbildningsplatser i Upplands-Bro kommun framöver också kommer att finnas tillgängliga för invånare i Håbo kommun.

Det nya samverkansavtalet träder i kraft den 1 juli 2020.

 • Samverkansavtalet som kommer att gälla från och med den 1 juli 2020 omfattar följande utbildningar:
 • Svenska för invandrare
 • Kurser på grundläggande nivå
 • Teoretiska kurser på gymnasial nivå

Det här avtalet är ett uttryck för betydelsen av samverkan inom regionen och som kommer att utveckla både kvalitet och service till invånarna i båda våra kommuner. Genom sådan samverkan skapar vi framgång både för regionen och individen, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande, Upplands-Bro kommun.

Pedagogisk kvalitet

Samarbetet stärker långsiktigheten och den ekonomiska basen för kommunens vuxenutbildning. Även den pedagogiska kvaliteten stärks när utbildningsgrupperna fylls upp.

Detta samarbetsavtal mellan Upplands-Bro och Håbo säkerställer långsiktighet, kvalitet och valfrihet inom vuxenutbildningen för invånarna i båda våra kommuner, säger Lisa Edwards (C), ordförande i gymnasie- och arbetslivsnämnden, Upplands-Bro kommun.

– Det är fantastiskt roligt att få vara med och ta fram detta samarbetsavtal med Håbo kommun. Vår verksamhet berikas av olika aktörer och nu kommer fler få tillgång till kvalitativ utbildning som leder till anställning och självförsörjande. Vuxenutbildning är en större skolform än hela gymnasieskolan och ger individer möjlighet att integrera sig på den svenska arbetsmarknaden, karriärväxla samt komplettera en ofullständig skolgång, säger Carl-Fredrik Wincent, tf. avdelningschef, Centrum Vuxenutbildning och Arbetsmarknad (CVA).

Relaterade nyheter

 • 27 MAR 2020
  Fastighetsbolaget Genova Property Group har tecknat en avsiktsförklaring med Engelska skolan om att uppföra en skola i Brunnaområdet i Upplands-Bro. Skolan planeras att bli en F-9-skola med plats för 600 elever.
 • 19 MAR 2020
  – UBG är en traditionell skola i ordets bästa bemärkelse. En varm och rolig skola med tio program att välja mellan, både teoretiska och praktiska. Här finns något för nästan alla, säger Christian Eklöv Hagman, rektor på Upplands-...
 • 18 MAR 2020
  Upplands-Brogymnasiet övergår till att undervisa på distans istället för i skolans lokaler, enligt direktiv från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Detta för att begränsa smittspridningen av coronaviruset. Elever ska ta ansvar och...